All posts tagged "Ägnad vän"

  • ”Ägnad vän” av Leia

    Ägnad vän…broder… Tony Ljungberg Så många ord Varje dag Från så många De långsamma stegen I tvångets promenad Att vara så lika Till det yttre Så olika Bakom skalpellers jobb Det ögon ser Inte vet om Är...

    • Posted mars 26, 2018
    • 0