All posts tagged "Aggression är bra"

  • ”Aggression är bra” av Leia

    Aggression är bra Kontroll är nyckeln Där i striden Behövs ett mod Som ett lejon En vishet Som en varg Ett omdöme Som en domare De döda skriker Efter sin rättvisa Ur en skuld I en skuld...

    • Posted oktober 15, 2020
    • 0