Tag mitt andetag iväg

Av den 6 maj, 2019

Med presentationen av utställningen » tag mitt andetag iväg « öppnar Konstfrämjandet Bergslagen samtidigt upp resultatet av projektet Bortom de blå bergens andra år för allmänheten. Projektägare är Region Örebro Län, projektledare Konstfrämjandet Bergslagen. I samarbete med Lindesbergs kommun, Storå skola och Stripa Gallerirum. Med stöd av Kulturrådet, Folkrörelsernas Konstfrämjande samt Adolf Lindgrens stiftelse.

Tillsammans med elever ur årskurs sju på Storå skola i Lindesbergs kommun har konstnären Hanna Wildow utforskat naturreservatet Gränseskogen. I ett antal workshops och genom olika konstnärliga processer och metoder har en serie verk vuxit fram och dessa presenteras nu i Stripa Gallerirum. Stripa Gruva som galleriet ligger i utgör också en av de nedlagda gruvmiljöer som kan hittas runt om i Bergslagen.

Storå har bara 800 invånare, men är trots sin litenhet en plats med stor rörlighet då det också utgör den första anhalten i Sverige för många nyanlända. I utställningen tag mitt andetag iväg har naturreservatets namn Gränseskogen fått bilda utgångspunkt för utforskandet av dessa två platser i möte, samt den rörlighet som antingen möjliggörs eller hindras av gränsdragningar. I samarbete med projektets drygt 40 deltagare har Hanna Wildow vävt samman en flerspråkig berättelse om gränsen mot världen utan- och innanför; i ett skogigt gränsland där andra verkligheter blir möjliga.

Utställningen vandrar mellan olika material, språk och medier när tillstånd som gränsen förorsakar besöks, bekänns och bevittnas. I video- och ljudverket skogen behöver, jag, som skapats tillsammans med videofotografen Adam Nilsson och musikern Johan Wahlberg, växer arbetets många förgreningar samman. Verket utgör samtidigt en kommentar på när Sveriges statsministers stängde landets gränser år 2015 med motiveringen att nationen behövde ”andrum”, ett ord som historiskt sett använts för att beteckna det skydd som människor på flykt behöver, men också för att benämna skogen. I videon ekar frågan om vems andetag som räknas mellan trädens stammar, när gränser både accentueras och överskrids i ett blå-grönt ambient ljudlandskap.

I skärningspunkten mellan Gränseskogens stillhet och den sociala kontext som kantas av uppbrott och omstarter i Storå, samt i en samtid präglad av allt våldsammare gränser, utgör utställningen ett vittnesmål om att befinna sig mitt emellan och om vikten att vara tillsammans.

Utställningen Tag mitt andetag iväg med Hanna Wildow och elever från Storå skola kan ses på Strips Gallerium med vernissage och invigning Fredag 17 Maj 2019.

» Mer information här «

Kultur | Tag mitt andetag iväg
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login