Sveriges Konstföreningar öppnar upp för fler föreningar

Av den 5 januari, 2017

Nu kan även konstnärsdrivna konstföreningar och andra föreningar ansöka om medlemskap i riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 och är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Under de senaste åren har föreningslivet och sätten på hur man organiserar sig förändrats. Därför har Sveriges Konstföreningar nu öppnat upp för att ge fler föreningar möjlighet att ansluta sig till förbundet. Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar. Det grundläggande kravet är att föreningen ska vara ideell och inte vara vinstdrivande.

Det kan vara en kulturförening, en konstförening i en kommun eller på en arbetsplats, det kan vara en konstnärsdriven konstförening, en konsthistorisk förening eller en förening som förvaltar ett konstnärskap etc.

Läs mer på vår hemsida om vår verksamhet och våra medlemsförmåner. www.sverigeskonstforeningar.nu

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login