Svensken, festen och en krogmarknad i förändring

Av den 24 november, 2016

Är framtiden VR-krogar, printad mat och baksmällefri alkohol? Är dagens krog- och nöjesbeteenden på utdöende till förmån för nya sätt att uppleva livet på krogen?

Nya Harrysrapporten lyfter fram tillväxttrender och fenomen som i framtiden kommer att påverka såväl gästers behov som hela restaurangbranschens utveckling.

Medan urbanisering, en äldre och mer mångkulturell befolkning och en ökad digitalisering är realiteter som redan börjat sätta spår i samhället och i restaurangbranschen finns det också ett antal faktorer som ännu är i sin linda och som inte gjort något bredare avtryck på kroggäster – eller restaurangerna – ännu. Men som med all säkerhet kommer.

Harrysrapporten, Sveriges första trendrapport om och för restaurangbranschen, har med hjälp av olika metoder inom omvärldsanalys kartlagt pågående förändringar och utvecklingsspår som kategoriseras i två grupper: Fenomen och tillväxttrender.

Fenomen är kortfattat de trender som i grunden förändrar hur konsumenter ser på nöjeslivet, men också på livet i stort. Det föder ett starkt behov av en nöjeslivsbransch som är på tårna och som vill möta framtiden. Tillväxttrenderna är områden som kan skapa nya affärsmöjligheter för branschen och även locka helt nya grupper av människor till restaurangerna, säger Jörgen Jedbratt, trendanalytiker på Kairos Future som tillsammans med Harrys tagit fram Harrysrapporten.

Harrysrapporten lyfter fram 11 tydliga fenomen som påverkar svenskarnas syn på nöjeslivet, för en restaurangbransch i framkant är dessa fenomen i allra högsta grad tänkvärda eftersom de på ett eller annat sätt kommer att förändra branschen på sikt.

1. Dagen är den nya natten. Vi lever i allt mer kontinuerliga flöden. Vi jobbar på kvällarna, tränar under lunchen och arbetar på väg hem, så varför ska vi bara gå ut på kvällen och natten?

2. Social hållbarhet. Nu när eko nästan är standard i vår konsumtion skiftar fokus till våra medmänniskor. Utvecklingen i världen gör att allt fler vurmar för sin nästa. Det här är en stor möjlighet för branschen att göra gott.

3. Dynamisk prissättning.Beläggningen skiftar kraftigt på krogar och restauranger. För att bemöta det kan dynamisk prissättning erbjuda nya fördelar för både gäster och krogen.

4. Regissören. Gästerna vill bli mer och mer delaktiga i upplevelsen. Krogar som erbjuder rätt typ av delaktighet kan skaffa sig ett försprång och ta bättre betalt.

5. Delningsekonomin. Delningsekonomin bygger på en förflyttning från att äga saker till att få tillgång till produkter och tjänster. Det utmanar krogbranschen, men samtidigt skapas nya möjligheter.

6. Datadrivna menyer. Traditionellt har gäster valt från en tryckt meny. I framtiden kanske menyn styrs av tidigare beställningar och preferenser.

7. Food printers. En stor teknisk revolution är 3D-skrivarna. Redan nu är de på väg in i restaurangköken och i framtiden kan det mycket väl vara så att många maträtter skrivs ut istället för att lagas.

8. Appertainment. Appar blir allt viktigare för konsumenter när de väljer vart de går ut. För krogarna gäller det att synas i en värld där alla skriker högt för att nå ut.

9. Nischade livsstilsfester. Idag är det livsstil snarare än demografi som knyter ihop människor. Därför är det viktigt för branschen att skapa koncept som lockar både unika livsstilar och en bred publik.

10. Den digitala servisen. Mobilen är perfekt för att få snabb service för gäster. Samtidigt kan digitaliseringen skapa en bättre personlig service om den används rätt.

11. Sluta släng. Matsvinnet kritiseras allt mer. För branschen, som redan är duktig på att ta hand om råvarorna, kan det bli en framgångsfaktor att marknadsföra detta mot konsumenterna.

Kairos Future och Harrys har parallellt med ovanstående fenomen även identifierat vilka tillväxttrender som kommer att påverka restaurangbranschen framöver.

1. Sundhetsfestaren. Allt fler tycker att de inte behöver alkohol för att ha roligt när de festar, framförallt gäller de unga krogbesökare i åldern 18-24 år. Det gör att branschen kan och måste testa nya vägar.

2 .Locavego. Den här trenden beskriver mötet mellan de vegatariska och närproducerade rörelserna. Och de ställer såväl krav som öppnar för möjligheter för branschen.

3. Clean eating culture. Allt fler vill äta mer hälsosamt. Det påverkar menyerna och hur matupplevelsen paketeras.

4. Foodies blir foodgeeks. Sociala medier har skapat en ny maktfaktor – foodies med stor publik. Branschen måste vara redo att agera utifrån det här och anpassa sig efter vad konsumenterna vill ha.

5. 360-senorisk. Vi har fem sinnen. Varför har inte branschen uppmärksammat det fullt ut tidigare?

6. Restaurant-2-home. Det växer fram fler sätt för branschen att komma hem till konsumenterna genom att professionella kök levererar mat på ett smidigt sätt.

7. Collaboramania. Lusten att samarbeta över gränserna blir allt större. Och det leder till oväntade samarbeten. Allt från stjärnkockar på hamburgerkedjor till artificiella intelligenser som blandar flingor.

8. Rejtingsamhället. Hela världen kan höja eller sänka en aktör när som helst. Det gör det viktigare än någonsin att ge kunderna vad de vill ha.

9. Gamification. Gamification är den engelska termen för att använda spelprinciper i syfte att öka engagemang, effektivitet, uthållighet eller upplevelser. I restaurangbranschen kan det stärka vissa beteenden hos såväl kunder som anställda.

I Harrysrapporten finns fenomen och trender beskrivna mer på djupet. Där finns också insikter och passningar till branschen av vad dessa förändringar kommer att innebära – och hur branschen bör agera.

Ingen kan i dagsläget säga hur stor effekt de här trenderna kommer att ha på våra liv och hur det kommer att påverka vår bransch. Däremot är det solklart att det kommer att innebära förändringar och det är fantastisk möjlighet som vi måste ta vara på och använda för att utveckla branschen. Många av trenderna innebär nya affärsmöjligheter och kommer säkerligen att rita om spelplanen. Det är både inspirerande ­och utmanande, säger Niclas Möller, VD på Harrys.

Nöje
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login