Svenskarna är blyga – även på semestern

Av den 29 oktober, 2018

Vi svenskar är kända för att inte söka social kontakt i onödan. Det finns en bild av oss att vi sitter så långt bort som möjligt på tåg eller buss, hälsar inte på främlingar och undviker ögonkontakt i affären. Men hur påverkar resandet vår öppenhet mot varandra? Hotell- och resesöksajten momondo.se har i sin årliga reseundersökning tittat närmare på hur vi beter oss mot varandra utanför landets gränser.

Det sägs ofta att människors olikheter har mer med personligheter att göra än med våra kulturer – trots det är myten om den introverta svensken djupt rotad. Många svenskar reser för att uppleva andra kulturer och bli en mer öppen person men hur påverkar egentligen resandet vår sociala inställning till varandra?

I momondos årliga reseundersökning ser man stora skillnader mellan olika nationaliteter när det kommer till att ta kontakt med andra resenärer från hemlandet under resan. I Indien startar man gärna en konversation med människor från sitt hemland på semestern (43 procent) i jämförelse med Sverige där motsvarande siffra ligger på elva procent. Momondo har bett turismforskaren och universitetslektorn Maria Lexhagen på Mittuniversitetet kommentera undersökningen.

Beteendet kring vad man väljer att göra när man möter en annan turist som pratar det egna språket kan variera beroende på typ av resa. Motivet för resan kan betyda att olika saker är viktiga, som till exempel att utsätta sig för nya situationer eller söka sig till det man känner igen för att känna sig trygg och bekväm, säger Maria Lexhagen.

Ser man till det ur ett nordiskt perspektiv så beter vi oss relativt liknande, men då är det snarare att finnarna är de mest återhållsamma med att samtala med sina landsmän där endast nio procent svarar att de väljer att starta en konversation. I Danmark däremot svarade 19 procent att de uppskattar att träffa landsmän och väljer att starta ett samtal med dem.

Vår undersökning visar att vi nordbor jämfört med andra nationaliteter verkar ha en större tröskel till att ta kontakt med någon utomlands enbart för att de pratar det egna språket. Det kan bero på flera saker, som att vi reser just för att omfamna nya kulturer men också att många svenskar är bekväma i att prata andra språk än just svenska, säger Carl Sundberg, svensk talesperson på momondo.


Om du hör någon prata ditt eget språk när du reser utomlands, vad gör du?

Undviker att prata med dem då jag reser för att träffa lokalbor

Sverige8%
Finland7%
Norge5%
Danmark5%

Jag startar en konversation eftersom jag gillar att träffa människor från mitt hemland

Danmark19%
Norge13%
Sverige11%
Finland9%

Pratar enbart med dem om personen initierar kontakt

Finland36%
Norge34%
Sverige29%
Danmark17%

Undviker att prata med dem då jag inte vill störa

Sverige7%
Finland7%
Norge5%
Danmark5%

Resa
Örebroguiden

Alla siffror och citat är fria att använda vid publicering. Källa: http://www.momondo.se
Om undersökningen
Undersökningen är utförd av Cint på uppdrag av momondo, under perioden 9-17 januari 2018, bland 1 025 svenskar i åldrarna 18-65 år. Totalt har undersökningen genomförts bland 26 216 deltagare i 26 länder.

You must be logged in to post a comment Login