Sveaparken

Sveaparken

Sveaparken

Sveaparken ligger något söder om Örebros centrala delar i närheten av stadens större idrottsanläggningar.

Parken, som tillkom i början av 1900-talet, är ett långsträckt grönstråk utrustat med boulebanor, lekplats och blomrabatter.

Grönytorna i parken är populära för motion, lek, spel och för solbad.

Läs mer om Sveaparken >>

Info.
Sveaparken
Örebro

Hitta till Sveaparken >>