Svarvarehuset

Svarvarehuset stod ursprungligen på Ågatan 6–8 och kallas därför även för Ågatebodarna.

De svarvare som namngivit huset har en ung historia. Huset återuppfördes 1991 av Närkes Träsvarvare. Föreningen hade just bildats och behövde en lokal.

Husen hade då legat nedmonterade sedan 1960-talet. Men byggnadernas historia är betydligt äldre än så. De finns med på en stadskarta från 1823 och bestod då av tre bodar, den ena med loftgång. Bodarna användes länge som magasin av ett garveri.

I skostaden Örebro var garvat läder en stor produkt. Örebro var den garveritätaste staden i Sverige; i mitten av 1800-talet fanns elva garverier längs Svartån.

Info.
Svarvarehuset
Wadköping
Örebro

Hitta till Svarvarehuset >>