Succéserien Bach to Örebro närmar sig målgång i advent

Av den 15 november, 2019
Nu väntar Juloratoriet då fyra hitresta fantastiska sångsolister gör oss sällskap: Karin Dahlberg, , Conny Thimander, Mathias Brorson och Anna Zander.

Konsertserien Bach to Örebro – en unik satsning i Musiksverige – närmar sig finalen med Juloratoriet i S:t Nicolai kyrka vid första advent.

”Jag är stolt och jätteglad. Vi har haft stor publiktillströmning och fått lovord från press och publik”, säger Karl Magnus Jansson, organist i S:t Nicolai kyrka. ”Den här satsningen har möjliggjorts genom att flera aktörer i musikstaden Örebro valt att samverka med varandra”

Karl Magnus Jansson spelar en central roll i Bach to Örebro, då han både är organist i S:t Nicolai kyrka och en av grundarna till Örebro barock. Det var Örebro barock och Örebro kammarkör som gick in i satsningen tillsammans – men inte ensamma.

Krävs musikaliska och finansiella muskler
Att sätta upp Bachs samtliga stora sakrala verk för kör och orkester är en jättesatsning som kräver både musikaliska och finansiella muskler. Bach to Örebro har tre huvudfinansiärer – Örebrokompaniet, Örebro kommuns kulturnämnd och Svenska kyrkan Nikolai församling – men även andra aktörer i stan har bidragit på olika sätt.

”Vi är så tacksamma för all uppbackning, från både partners och publiken”, säger Olof Ericsson, konsertmästare i Örebro barock. ”Nu väntar Juloratoriet då fyra hitresta fantastiska sångsolister gör oss sällskap: Karin Dahlberg, Anna Zander, Conny Thimander och Mathias Brorson”.

Nio Bachkonserter i S:t Nicolai Kyrka
Startskottet för Bach to Örebro var det dramatiska verket Johannespassionen i mars 2018. Sedan dess har Örebro kammarkör och Örebro barock även betat sig igenom sex stycken krävande Bachmotetter, mastodontverket h-mollmässan och första halvan av Juloratoriet.

 ”Vi repar nu Juloratoriet del 4–6 inför konserterna 30 november och 1 december och när dessa är i hamn, har Örebro kammarkör och Örebro barock genomfört nio stora Bachkonserter i S:t Nicolai kyrka inom loppet av två år”, säger dirigent Fred Sjöberg. ”Det är en enorm satsning vi gjort tillsammans. Vi är så glada över hur den utvecklats och fallit ut”.

Hittills har 2300 personer varit på konsert inom ramen för Bach to Örebro.

 ”Det innebär ett snitt på nästan 330 personer per konsert, vilket är jättebra. Vi har 352 sittplatser i kyrkan. Snittbeläggningen blir 93 procent”, säger Karl Magnus Jansson.

Samarbete och workshops med Örebro Kulturskola
Inom ramen för Bach to Örebro har sångarna och musikerna även samarbetat med Örebro kulturskola. Under konserterna med Johannespassionen sjöng sångelever från kulturskolan med i koralerna och danselever medverkade i några satser. Bildelever smyckade kyrkan inför Juloratoriet förra året och kommer att göra så även i år.

”Pianoelever har varit i kyrkan och haft workshop tillsammans med Karl Magnus och stråkelever har haft barockworkshop med Örebro barock. Stråkeleverna medverkade även vid konserten i november i år”, säger Olof Ericsson. ”Det är viktigt och inspirerande att involvera yngre generationer och det tillför mycket, även för oss yrkesmusiker”.

”Lämnar över stafettpinnen”
Danselever kommer också medverka vid de två konserterna med Juloratoriet del 4–6 vid första advent. I och med dessa två konserter är Bach to Örebro-serien över i S:t Nicolai kyrka – men den är inte slut.

 ”Vi lämnar då över stafettpinnen till Svenska kammarorkestern och Örebro konserthus”, säger Fred Sjöberg. ”Där blir det stor final i form av Matteuspassionen den 17 april 2020, under ledning av Thomas Dausgaard. Så det kommer mera!”

Musik | Succéserien Bach to Örebro närmar sig målgång i advent
Örebroguiden

Källa Svenska Kyrkan

You must be logged in to post a comment Login