Sturegården

Sturegården har tidigare stått på Sturegatan 7.

Huset är uppfört med träreglar och lösvirke, med målning och snickarglädje som är typiska för tiden. Huset byggdes 1873 av snickaren Anders Hallin som flyttade till Örebro från Hallsberg med sin familj.

Det nybyggda hemmet döpte de till Fredensberg. År 1887 blev stadsfiskal Per Erik Andersson ägare och när hans son tog över 1907 byggde han nytt.

Senare ägdes gårdsgruppen av fabrikör Rönnqvist, som hade en matbesticksfabrik vid gamla hamnen.

År 1947 inköptes Sturegården av Örebro stad, och brukades som bostad och kontor för stadsträdgårdsmästarna. Idag används gården fortfarande som bostad och ägs av Örebro kommun.

Info.
Sturegården
Wadköping
Örebro

Hitta till Sturegården >>