Stor uppmärksamhet för Lindesberg i miniatyr

Av den 6 juni, 2018

Bankens ägare Sparbanksstiftelsen Bergslagen har stöttat Linde hembygds- och fornminnesförening med lokalhyra för hela 2018.

– En väldig lättnad, säger Ingrid Nordmark, ordförande i föreningen som har runt 300 medlemmar. Nu kan vi fortsätta vårt bygge av 1920-talets Lindesberg i miniatyr.

Föreningen har sedan 2012 arbetat med en modell i skala 1:220 över Lindesberg som nu är i stort sett klar. Från början höll de till på Lindesbergs muséum, Tellandska gården, men tvingades flytta i samband med att museet lades ner. Nu huserar de på Blombergska gården i centrala Lindesberg.

Genom modellen bevarar vi ett kulturarv som är angeläget för hela Bergslagen, säger Ingrid Nordmark. Att vara förankrad i sin hembygd är viktigt, att veta vad som format staden och varför det ser ut som det gör.

Många, bland annat skolklasser, turister och äldre Lindesbergare, har kommit för att titta på modellen och höra om Lindesbergs historia de dagar Linde hembygds- och fornminnesförening har öppet hus.

– Vårt mini-Lindesberg har rönt stor uppmärksamhet, berättar Ingrid. Vi är så glada och tacksamma att Sparbanksstiftelsen Bergslagen går in och stöttar lokala verksamheter på det här sättet.

Kultur & Musik | Lindesberg
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login