Stenar i fickan till Spannarboda och Ramsberg

Av den 29 september, 2019

”Stenar i fickan” är en pjäs om polarisering mellan landsbygd och storstad. Söndag 6 oktober kl 15.00 ges föreställningen i Sveaborg bygdegård (Spannarboda) och söndag 17 november kl 16:00 i Resta bygdegård (Ramsberg). Föreställningen är en av 13 arrangemang hösten 2019 genom Scenkonst utanför tätort – en riktad satsning i Örebro län för att öka möjligheten att ta del av professionell scenkonst på mindre orter.

Marie Jones Broadway-succé ”Stenar i fickan” har nått stora framgångar världen över. Pjäsen tar ett både allvarligt och komiskt grepp på frågor om polarisering mellan landsbygd och storstad, om känslan av utanförskap på landsbygden, om vem som har tolkningsföreträde och om rätten till sin egen berättelse. I Sundborns Teaters uppsättning förflyttas handlingen till Dalarna och Sverige.

”Utifrån pjäsen Stenar i fickan vill vi belysa och diskutera polariseringen mellan storstad och landsbygd. Vi lever i en tid där geografiska områden ställs mot varandra som om de inte kunde samexistera. På ledarsidor i våra tidningar förklaras landsbygden som skräpytor samtidigt som landsbygdens förespråkare hävdar att landets rikedomar utvinns ur landsbygden men fördelas i storstaden. Med både allvar och humor vill vi undersöka det utanförskap som skapats utanför de urbana bubblorna. Ett utanförskap som kanske driver vissa att politiskt röra sig mot missnöjespartier där de känner sig sedda. Vi vill utforska nationell kulturell appropriering där landsbygden får klä skott för både romantiska och fördummande fördomar. Ett samhälle som skapar en idé om A- och B-lag. Där människor i periferin drabbas av mindervärdeskänslor. Pjäsens natur inbjuder till en teaterlek där många roller spelas av några få. En lek med våra fördomar både mot storstadsmänniskan och lantisen. Med hjälp av musik och folkdans görs bilden ännu tydligare”, skriver Sundborns Teater om pjäsen.

Scenkonst utanför tätort är en riktad satsning med syfte att stärka och utveckla de ideella krafter som verkar på landsbygden, få deras lokaler att bli aktiva kulturella mötesplatser samt öka möjligheten att ta del av professionell scenkonst på mindre orter.

Under hösten 2019 genomförs 13 arrangemang på bygdegårdar, folkets hus och samlingslokaler på olika platser i Örebro län – bland annat ”Stenar i fickan” med Sundborns teater i Sveaborgs bygdegård (Spannarboda) söndag 6 oktober kl 15:00 och Resta bygdegård (Ramsberg) söndag 17 november kl 16:00 samt ”Selmas samlade vrede” med Görel Crona i bygdegårdens Ullergården (Ullersätter) lördag 26 oktober kl 19:00.

» Mer info här «

Kultur | Stenar i fickan till Spannarboda och Ramsberg
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login