Statyn på Kung Karl XIV Johan vid Järntorget fyller 100 år

Av den 10 juni, 2019

I parken finns en staty av Karl XIV Johan som invigdes den 12 juni 1919. Skulptör var Alfred Ohlson (1868-1940).

Det var tänkt att statyn skulle resas redan ett år tidigare, 1918, på 100-årsdagen av Karl XIV Johans trontillträde, och en tävling utlystes.

17 bidrag lämnades in, och Ohlsons förslag, som senare realiserades, kom på fjärde plats.

Statyn på Kung Karl XIV Johan fyller 100 år Onsdag 12 Juni 2019!

FÖR 100 ÅR SEDAN…
1919 sattes en hög byggnadsställning upp i Centralparken (numera Henry Allards park) Statyn över Karl XIV Johan skulle resas.
Bildkälla: Örebro stadsarkiv

Staty av Karl XIV Johan utförd av Alfred Ohlson. Bilden tagen vid invigningen 1919.
Bildkälla: Örebro Stadsarkiv

Statyn på Kung Karl XIV Johan fyller 100 år Onsdag 12 Juni 2019!

Kultur | Statyn på Kung Karl XIV Johan vid Järntorget fyller 100 år
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login