Starkt utrotningshotade tigrar till Kolmården

Av den 19 april, 2018

Kolmården har tagit emot fyra unga tigrar av den starkt utrotningshotade arten amurtiger. Tigrarna, två hanar och två honor som är födda i europeiska djurparker flyttar till Sverige som en del av ett internationellt bevarandeprogram för arten.

Nyligen ankom Zima och Bailla från Marwell, England och Saïan och Baïkal från Besancon, Frankrike till Kolmården. Transporten skedde med lastbil av en erfaren djurtransportör och tigrarna färdades i specialbyggda transportboxar. Resan fortlöpte helt enligt plan och introduktionen mellan honorna och hanarna har gått bra. Det är första gången på över tio år nya tigrar flyttar in på Kolmården.

– Det är två systrar och två bröder från två olika parker som nu fått lära känna varandra. Förhoppningen är att de ska fatta tycke så vi får tigerungar i framtiden. På så sätt kan vi bidra till bevarandet av den starkt hotade amurtigern, säger Filip Johansson, djurchef på Kolmården.

Amurtigrarna i Europas djurparker fungerar som en viktig backup för den starkt hotade vilda populationen på bara cirka 500 individer i östra Ryssland. För att bevara de vilda tigrarna bidrar också Kolmårdens insamlingsstiftelse årligen med ekonomiska medel för att upprätthålla skyddet mot tjuvjakt i tigrarnas nationalparker. Under perioden Kolmården arbetat med skydd av amurtigern har hotstatusen ändrats från akut hotad till starkt hotad och läget har därmed stabiliserats.

Kolmården har genom åren fått många tigerungar och Tiger World är väl utformat för att hålla en avelsgrupp. För att återigen bli en aktiv del av Europeiska djurparksföreningens bevarandeprogram för amurtigrar flyttade djurparkens tidigare syskonskara till England tidigare i år. Parkens äldre hane som nått en ansenlig ålder av 17 år läts somna in under vintern. De fyra unga individer som flyttat in väntas kunna få ungar de närmsta åren. Zima, Bailla, Saïanoch Baïkal har alldeles nyligen blivit utsläppta i Tiger World, en av Europas största tigeranläggningar.

– I början var de försiktiga men har redan nu börjat utforska området. Att få springa runt i gräset och klösa på Kolmårdstallar är uppskattat av alla fyra, säger Filip Johansson.

Resa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login