Ställbergs gruva bjuder in till musik och samtal

Av den 27 juli, 2019

Om skogen, vattnet och jorden: om platser, relationer och ekonomier. Med tid för lyssnade, övervägande och val.

Under tre dagar sätter Ställbergs gruva några av samtidens stora frågor i fokus, genom samtal, musik, poesi, politisk diskussion, konst, vandring och stillhet.

Vilka frågor väcker dagens värld, vilka nya kunskaper behövs? Hur ser kartorna ut för en ansvarsfull fördelning av jordens resurser i antropocen?

Medverkande:
TIMBRE ( 6 timmars konsert av och med Maria W Horn, Mats Erlandsson, David Granström, Lisa Stenberg, Daniel M Karlsson),
Jonas Gren/Agnetha Ekman Wingate (Trösta mig Jordmor, poesi/foto)
Eternal Spring – Amalia Kasakove, Anna Lea Ourø Jensen, Klara Ström, Josefin Jussi Andersson, Kim Ekberg, Oliver Kummer, Hannah Wiker Wikström (performance, dans & Installation)
akcg(anna kindgren och carina gunnars) (utställning/läsningar)
Jin Mustafa (Dj), Anja Örn (utställning)
Johan Forsman/Anders Paulin (utställning)
Carl-Oscar Sjögren (konstnärlig koordinering/lyssnade)
Peter Widell (ljud/teknik) Emma Holmberg (vandring/samtal)
Clara Bankefors/Lucas Grind (vandring/tystnad)
Per Skoog (samtal/föreläsning)
Hans Berg (live-set)
Solveig Södahl/Kristin Bergman (mat)
Dorna Aslanzadeh, Lisen Ellard, Alexandra Tveit, Henrik Allesson (värdar/koordinering)
Veine Bartos (rum)
Anton Andersson (ljus)
Eric Sjögren (konstnärlig koordinering/lyssnande)
Ilya Wikström (bygg & gräv)
volontärer och besökare (hjärta)

Mer om medverkande:

– Hydrosfären ~
enligt akcg
akcg(anna kindgren och carina gunnars), installation 2019

Vi befinner oss på en mental punkt vid Nordpolen. Härifrån kan vi se ut över en värld med stigande temperaturer, smältande isar, öppnade farleder, nya oljefält. Konfliktlinjer. En kartografi under alltmer spänd förhandling.

I samspråk med andra försöker vi förstå de länkar som knyter samman syd och nord. Vatten, olja och finansiellt kapital. Ett steg ut ur dimman. Vi ser de motstridiga krafter som är i rörelse. Svenska myndigheter ger miljardstöd till fossilenergiprojekt i de områden som öppnats för att utvinna när isen på Nordkalotten/Sápmi smälter. Trots att vi har dricksvatten direkt i våra kranar hemma har vi börjat köpa vatten som säljs som ”rent”- på plastflaska. Vissa kommuner kallar till och med dricksvatten för en produkt. Att plast är en produkt och som dessutom är petrokemisk vet alla.

Vi lever på en liten planet med ett unikt system som bildats under miljontals år. Atmosfären, biosfären, litosfären, hydrosfären…hur försöka begripa att vi själva är en del av allt detta? Jorden är till 70 % täckt av vatten. Människokroppen består av upp till 65 % av vatten. Allt vatten som existerar har flutit genom andras kroppar, genom stammar, floder, oceaner, som tårar, som regn, som dimma. Det har runnit genom fiskars munnar, över Kleopatras kinder och dinosauriernas tungor. Vem har rätt att äga, sälja, köpa eller förgifta vatten?

En ny logik växer fram bortom kvartalsrapporter.
Whanganuifloden på Nya Zeeland är den första floden i världen som fått egna rättigheter. Allt finns i allt. Vi är vatten!

– Three White Soldiers
Anders Paulin och Johan Forsman, installation 2019

Three White Soldiers består av material och berättelser, samlade av Johan Forsman och Anders Paulin, under ett antal pilgrimsvandringar genom den samtida ekonomins materiella och virtuella landskap.

Resan började 2014 på Wall Street, NY, och i de serverhallar där robotiserade handlare opererar på aktiemarknaden i hastigheter som utmanar våra begrepp om tid och rum. Genom att följa direktiv som Anders och Johan får av shamaner i Kalifornien och Kiruna kommer de under de följande åren att göra ett antal resor och vandringar mot olika mål: De besöker världens största Bitcoin-gruva, vandrar längs Vittangi-floden på jakt efter magiska föremål, funderar över marknadens medvetande med Deutsche Bank, studerar rismarknaden i 1700-talets Edo, intervjuar Kirunavaaras bergs-ande, undersöker paleolitiska begravningsriter i öknen i Egypten och följer hallucinatoriska spår mot ekonomins och det symboliska tänkandets nollpunkt. En resa där ekonomi, språk och magi framträder som sammanvävda och oupplösligt förenade tankefigurer.

Three White Soldiers utvecklas till en undersökning av hur värden skapas och transformeras, och hur mönster och bilder används för att visualisera världar bortom den mänskliga perceptionens horisonter.

– Till minnet av en älv
Anja Örn, video & skulptur 2018

“Jag lever bredvid en av de förut mäktigaste av älvar. En älv med svindlande mängder vatten som forsat fram genom landskapet, Lule älv. Nu är den helt stilla och alldeles alldeles tyst. Det som innan var forsar och fall är nu kraftverk, dammar och vattenmagasin. Jag undrar hur det känns att stänga av ett vattenfall, att tysta en fors?

– Hans Berg (live-set)

Elektronisk kompositör och producent från Rättvik, som förutom sina egna techno- och experimentella verk även samarbetar med konstnären Nathalie Djurberg, där han skapar ljudbilder och musik till deras psykologiskt laddade installationer, som hanterar teman såsom mänskliga och animalistiska begär.

– 2/8 18.00 – 00.00 TIMBRE – nykomponerad helkvällskonsert för Ställbergs gruva.

TIMBRE är ett allomslutande verk som drivs av elektronisk musik med fokus på långa durationer för att skapa ett rum där ljud, ljus och plats samspelar över tid. Verket är komponerat speciellt för Ställbergs gruvas gamla spelhus varifrån hissarna tidigare drevs ner i gruvans kilometerlånga schakt. Efter att gruvans maskiner har tystnat har nya akustiska rum uppenbarat sig på dom platser som tidigare präglats av industrialismen dån. Med utgångspunkt i denna tidigare maskerade efterklangsvärld har verkets tonsättare låtit rum och ljudande material göra avtryck i varandra för att på så vis hitta en musik som inte bara ljuder i, utan också genom, rummet.

Musiken är komponerad av Maria W Horn, Mats Erlandsson, David Granström, Lisa Stenberg, och Daniel M Karlsson. Anton Andersson gör ljus, Eric Sjögren dramaturgi och scenografi. TIMBRE har skapats under två residensperioder i Ställberg.
Med stöd av Musikverket.

– Eternal spring
Det fragila i vår existens kräver nya sätt att tänka, nya sätt att veta och förstå.
Vi står inför nya faror och möjligheter och vi behöver acceptera att vi är en del av naturen lika mycket som naturen är en del av oss.

Eternal spring är ett Nordiskt samarbetsprojekt, som genomförs med stöd av Nordisk Kulturfond och Ställbergs gruva.
Deltagande konstnärer är från fälten fri konst, dans och koreografi samt film. Medverkande: Amalia Kasakove (FI) Anna Lea Ourø Jensen (DK) Klara Ström (SE) Josefin Jussi Andersson (SE) Kim Ekberg (SE) Oliver Kummer (DE/NO) Hannah Wiker Wikström (SE/NO).

– Hard work
Hardly working är ett performance av Josefin Jussi Andersson, Klara Ström och Hannah Wiker Wikström bestående av transformativ scenografi i förhållande till kropp och röst. Ett mässande över mineralernas längtan, kemisk dramaturgi och om att städa upp ett kaos du aldrig bett om.

– Just ok
är ett performance av Amalia Kasakove och Anna Lea Ourø som följer upp deras senaste verk Sure, ett melankoliskt rave. Den här gången dyker de ner i zombie material och sci-fi kor.

– GUMS
är en installation av Kim Ekberg.
”När jag var liten jobbade pappa som tuggummiförsäljare och
vi hade alltid ett obegränsat lager [tuggummi] hemma.
Eftersom det inte räknades som godis gick det att ta med till skolan, och svallvågorna av populariteten är kännbara än idag.”

» Mer info här «

Nöje | Ställbergs gruva bjuder in till musik och samtal
Örebrogudien

You must be logged in to post a comment Login