Stadsparkens historia

stadsparkenStadsparken i Örebro skapades av auditör M. E. Bäckström, bland folk började intresset för trädgårdsodling att vakna på 1830-talet, men det var svårt att få tag i träd och buskar.

Bäckström bildade den 29 januari 1862 ”Trädplanterings- och Trädgårdsföreningen i Örebro län”. 1863 inköptes för 13 532 riksdaler 18,5 tunnland mark där Stadsparken ligger idag. Den 28 april 1864 anställdes trädgårdsmästare M.T. Mård och säsongen därefter började man köpa in växter att plantera. Det första växthuset byggdes 1871.

1900-talet
1931 upprättades ett kontrakt mellan trädgårdsföreningen och stadens Planteringsnämnd, vilket reglerade att Planteringsnämnden arrenderade området av trädgårdsföreningen.

I kontrakten bestämdes också att en del av anläggningen skulle bli stadspark och en del stadsträdgård. Stadsfullmäktige beslutade den 14 juni 1933 att stadsparken skulle anläggas enligt ett tävlingsvinnande förslag från trädgårdsföreningen. Kostnaden skulle bli 30 000 kronor.

Kommunen övertog området 1971, och varje år avsätter kommunen pengar till den gamla trädgårdsföreningen, som numera heter Örebro läns Trädgårdsaktiebolag. Pengarna används till skötsel och till nya konstverk.

Historia
Örebroguiden

Källa orebro.se >>