Sommar | Svenska Jordgubbar till midsommar – trots majkylan

Av den 19 maj, 2015

Oroliga röster har hörts om de svenska jordgubbarnas ankomst och huruvida de populära bären ska klara en kylig maj.

Bärfrämjandet kan nu lugna alla oroliga jordgubbsälskare med en försiktigt positiv prognos. De absolut första jordgubbarna och mycket tidiga odlarna börjar plocka på friland redan denna vecka. Dock gör kylan och solbristen att mängderna blir rätt små ett bra tag.

Till midsommar kommer vi konsumera 4-5 miljoner liter svenska färska jordgubbar.

Bärfrämjandets odlingsprognos för de efterlängtade svenska jordgubbarna är försiktigt positiv. Den senaste tidens frostnätter, kyla och brist på sol gör att de tidiga skördarna blir mindre än beräknat och plockningstiden blir utdragen. Dock är prognosen till midsommar god för full skörd av färska jordgubbar.

Vi kan räkna med utdragen plockning och en lång jordgubbssäsong 2015, säger Magnus Engstedt, bärrådgivare för LRF GRO Bärfrämjandet. Tack vare så kallade tunnelodlingar kan vi se fram emot små volymer svenska jordgubbar redan nu i maj och god tillgång av färska svenska jordgubbar till midsommar.

I Sverige odlas jordgubbar på cirka 2500 hektar, en yta som motsvarar hela 3 500 fotbollsplaner. Den totala skörden uppgår till omkring 30 miljoner liter och till midsommar beräknar svenskarna äta 4-5 miljoner liter färska svenska jordgubbar. Merparten av bären odlas på friland och är väldigt väderberoende.

Säsongen blir längre – trots vårkyla
Svenska odlare arbetar hårt för att förlänga säsongen för de svenskodlade jordgubbarna. I Skåne skördas de första tunnelodlade jordgubbarna redan denna vecka och de frilandsodlade beräknas vara mogna för skörd i slutet av juni med full skörd till midsommar. I Värmland beräknar man kunna skörda de första bären odlade i tunnlar 22-25 maj och frilandbären beräknas klara för skörd i mitten av juni. I Dalarna spås tunnelodlade bär plockningsklara till början av juni och frilandsodlade till slutet av juni.

Ny odlingsteknik gör att säsongen för färska svenska jordgubbar blir längre och finns på marknaden från maj och ända in i oktober. Trots detta fortsätter importen av jordgubbar att öka.

Mat & Dryck | Jordgubbar
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login