SMHI klass 2 varnar för extremt höga temperaturer

Av den 15 juli, 2018

SMHI går ut med en klass 2 varning för extremt höga temperaturer gällande bland annat Örebro län.

Man meddelar att till åtminstone onsdag väntas den maximala dagstemperaturen på många håll bli 30 grader eller högre.

Definition för Varning klass 2 extremt höga temperaturer:
Maximal dygnstemperatur på 30 grader eller mer, fem dagar i följd. Alternativt maximal dygnstemperatur på 33 grader eller mer, tre dagar i följd. Innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper.

Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för höga temperaturer.

Hälsa
Örebroguiden

Källa: SMHI

You must be logged in to post a comment Login