Slottsparken

Slottsparken

Slottsparken

Slottsparken är den äldsta parken i Örebro.

Den kom till på 1760-talet och innehåller bland annat Örebros äldsta och högsta bokar.

I parken finns konstverket ”Svunnen tid, nya tider” som uppfördes efter en konsttävling vid millennieskiftet.

Läs mer om Slottsparken >>

Info.
Slottsparken
Kansligatan 5 (mitt emot Örebro Slott)
Örebro

Hitta till Slottsparken (mitt emot Örebro Slott) >>