”Slå upp era portar” av Leia

Av den 31 augusti, 2019

Slå upp era portar
En anhängare
Bär inte alltid
En självmordstanke
Ett sällskaps ärende
En varningssignal
En resa
Likt fjärrbussen
Som bara åker
Från ett hit
Till ett dit
Vad är priset..
Ert fängelse
Min cell
Vad känner
Dina ord
Innan en förvarning
Är det…
Bröstets smärta
Är det…
Blodets långsamma gång
Vem vet vad
Man känner
Inför
Hemsökelsens dag
Det var
Något kusligt
Över färden
Den rent
Ohyggliga kylan
En passus
Ingen enighet
Kan uppnås
Med
Vem vet vad
Man känner
Inför
Hemsökelsens dag

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login