Skomakaregården

Skomakaregårdens äldsta delar är från 1600-talet och dess ursprungliga plats var Gamla gatan 17.

Gårdens förste kände ägare var Jakob Ihre, han finns omnämnd 1752 och tituleras borgare. Namnet på gården visar att här bott skomakare, men även vagn- och sadelmakare, postiljoner, mjölnare, skeppare, bagare och en brandvakt.

Omkring 1850 bodde här närmare 60 personer, men mest känt var stället som en åkaregård!

Här kunde bönderna låta sina hästar vila medan de uträttade sina ärenden i staden. Till gården hörde nämligen ett stall, liksom en ladugård, ett hönshus och en loge.

Info.
Skomakaregården
Wadköping
Örebro

Hitta till Skomakaregården >>