Skeppargården

Skepparegården låg förr på Kyrkogårdsgatan 26, byggnaden uppfördes i början av 1700-talet och under årens lopp har den byggts ut.

En av ägarna har fått ge huset dess namn; skeppare Ringström – han ärvde halva gården. Andra halvan ägdes av varvstimmerman Hedlund. De bodde i Skepparegården i början av 1800-talet.

Ringström var en av många skeppare i Örebro, som var en livlig sjöfartsstad vid den här tiden. De skutor Ringström seglade låg ankrade i hamnen, där arbetade även Hedlund på ett av skeppsvarven.

Info.
Skeppargården
Wadköping
Örebro

Hitta till Skeppargården >>