Skebäcksparken

Skebäcksparken

Skebäcksparken

Nedströms Slussen på åns södra sida ligger Skebäcksparken.

Där fanns tidigare Örebros hamnplats.

Parken anlades under 1980-talet, och under senare år har en fiskväg byggts i parken.

Läs mer om Skebäcksparken >>

Info.
Skebäcksparken
Slussen
Örebro

Hitta till Skebäcksparken (parken ligger mellan Slussen och Örebro Kanotförening) >>