Skebäcks Historia

skeback-300Namnet kommer av sked, som betyder ”skilja”. I det här fallet syftas på Bygärdesbäcken, som skilde Örebro stad från Almby landskommun. Den senare inkorporerades i Örebro stad år 1943.

Före färdigställandet av Örebro kanal år 1888 låg Örebros hamn i Skebäck. Denna låg till stor del på den plats där kanotförningen idag har sina lokaler. Till Skebäcks hamn byggdes en bibana från Köping-Hults Järnväg år 1853. En senare järnväg, Örebro-Skebäcks Järnväg låg söder om Svartån, och startade år 1901.

Ett flertal industrier låg i det gamla Skebäck. Redan på 1820-talet låg en klädesfabrik nära där slussen ligger idag. Skebäcks kraftstation byggdes vid den nyanlagda dammen år 1895. Örebro Ångtvätt, senare Skebäcks ångtvätteri anlades på 1890-talet och Örebro Yllefabrik år 1889. I Skebäck låg även Örebro ångbageri (startat 1904) och Lästfabriken Winkle, grundad 1924.

Historia
Örebroguiden

Källa: Wikipedia