Självhjälpsgrupp för anhöriga AHA Örebro

Av den 8 juli, 2020

Vi möter vuxna barn, föräldrar, partners, syskon, vänner och andra anhöriga till personer med beroendesjukdom eller missbruksproblematik.

Alkohol-, drog- eller spelmissbruk.

Vi delar erfarenheter och diskuterar strategier för att må bättre!

Jämna veckor ligger betoningen på föräldrar och andra anhöriga.

Ojämna veckor ligger betoning på personer uppväxta med beroendeproblematik i familjen.

I Sverige beräknas det finnas 4 miljoner anhöriga idag. Du är inte ensam.

Självhjälpsgrupp för anhöriga AHA Örebro Tisdag 14 Juli 2020!

» Mer information här «

Hälsa | Självhjälpsgrupp för anhöriga AHA Örebro
Örebroguiden

Källa AHA Örebro Län – Anhöriga hjälper anhöriga

 

You must be logged in to post a comment Login