”Sina gärningar” av Leia

Av den 5 februari, 2020

Sina gärningar 
Förligt genomskådade
Få människor
Tycker om det
Få sina gärningar
Synligt genomskådade
Sin rannsakan
Jag har
Rannsakat många
Av mina gärningar
Inte alla
Det går inte
Jag är mänsklig
En människa
Inte en varelse
Som går
Biktens fotsteg
Kanske gör
Min rannsakan
Att jag
Förlåter mig själv
Kanske gör
Förändringen i mitt liv
Att jag
Förlåter mig själv
Rygga inte
För sanningen
Men
Behandla
En omvänd 
Människa välvilligt

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

 

You must be logged in to post a comment Login