Serier och konstverk med unga i fokus

Av den 3 mars, 2017

Barn och ungas deltagande i kulturlivet står i fokus när Region Örebro län ger ekonomiskt stöd till Örebro seriefestival och Open Art Kids.

– Vi vill gärna vara med och bidra till att alla barn har möjligheten att ta till sig kultur, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.

Open Art är ett årligt återkommande arrangemang som samlar lokal och internationell samtidskonst i Örebro, och på så sätt gör stora och små konstverk till en naturlig del av stadskärnan. Open Art har medfört stor uppmärksamhet för både Örebro kommun och Örebro län.

Skapande och eget utforskande
Vissa konstverk i Open Art tilltalar även yngre besökare, men för att ta ett helhetsgrepp kring barn och ungas upplevelser har konceptet Open Art Kids tagits fram.

Open Art Kids består bland annat av öppna skaparverkstäder, guidade visningar och eget utforskande. Extra roligt är ambitionen att göra arrangemanget så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt genom att skapa audioguider på olika språk, säger Catrin Steen (MP), vice ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.

Region Örebro län stöder Open Art Kids med 100 000 kronor.

Serier och lärande
Örebro seriefestival får lite mer i stöd, nämligen 110 000 kronor. Det är andra året som seriefestivalen arrangeras i huvudsakligen Örebro kommun men med aktiviteter även i andra kommuner i länet. Festivalen bygger på serieskapandet som konstform genom bland annat workshops och utställningar.

I år står ett aktivt deltagande från barn och unga i fokus, liksom frågor kring tillgänglighet och genus. Ett särskilt fokus blir ”Serier och lärande”, det vill säga hur serien som konstform har mycket att ge i pedagogiska processer inom förskola och skola, säger Bengt Storbacka.

– Det som är extra roligt är att det finns många framstående kvinnor inom den här konstformen, säger Bengt Storbacka.

Örebro seriefestival äger rum i november 2017, och den bygger på en bred samverkan mellan offentliga verksamheter och civilsamhället.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login