Seminarium – Styrelsen och VD:s roll i digitaliseringen

Av den 12 september, 2020

I samarbete med Nethouse bjuder StyrelseAkademien Örebro in till lunchseminarium, ”Styrelsen och VD:s roll i digitaliseringen – är du en av de 65 procenten?”.

Digital Transformation i praktiken
Är du en av de 65 % nordiska ledare som förstår att digitalisering är ett måste och har påbörjat resan men tycker att det är svårt att förstå exakt HUR det ska gå till?

Digitalisering genomsyrar hela verksamheten, inte bara IT och kommunikation. Ett välmående företag möter sina kunder med ett attraktivt erbjudande och är en arbetsplats där medarbetarna utvecklas och presterar, digitalt som analogt. Det är många faktorer som spelar en viktig roll och vi vet att digitalisering ”på riktigt” skapar nya förutsättningar och ökad konkurrenskraft.

Vilken är styrelsens roll i digitaliseringen?
Finns det en genomarbetad, långsiktig strategi som hela organisationen kan orientera sig efter? Behandlas digitala och icke-digitala strategifrågor på samma bord, eller behandlas de som två olika saker? Skapar ni möjligheter för medarbetarnas utveckling och prestation? Hur mår ni på er digitala resa?

Lunchen tar dig från oklarhet till klarhet för vilken roll du spelar i digitaliseringen. Du får också insyn i hur andra bolag lyckats med affärsutveckling genom teknik men också konkreta förslag på hur ni tar era verksamheter till nästa steg.

Föreläsare
Fredrik Hörström, Nethouse, konsult inom Affärs- och verksamhetsutveckling med stark förankring i tekniken
AnnSofie Bott, Nethouse, konsult inom Affärs- och verksamhetsutveckling med många års erfarenhet av förändringsledning och digital transformation

Seminarium – Styrelsen och VD:s roll i digitaliseringen Onsdag 16 September 2020.

» Mer information här «

Business | Seminarium – Styrelsen och VD:s roll i digitaliseringen
Örebroguiden

Källa StyrelseAkademien Örebro

You must be logged in to post a comment Login