Se henne: Utställning & konstlotteri för Panzisjukhuset

Av den 16 oktober, 2019
Bildkollage skapat från bild från Mänskliga Rättigheter i Örebros facebooksidas event.

”Se henne” är en utställning i S:t Nicolai kyrka i samband med dr Denis Mukweges Örebrobesök och Mänskliga rättighetsdagarna 2019, bilderna har skänkts av sex kvinnliga fotografer i Örebroområdet och är också vinster i ett konstlotteri.

”SE HENNE” – Utställning och ställningstagande av sex kvinnliga fotografer i Örebroområdet

”I varje våldtagen kvinna ser jag min hustru, i varje våldtagen mor ser jag min egen mor, i varje våldtaget barn ser jag mina egna”. Fredspristagaren Denis Mukwege riskerar sitt liv för att hjälpa kvinnorna och barnen på Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa. Våldtäkt och sexuell tortyr är vapen i den pågående konflikten. Över 50 000 kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld har fått vård på Panzisjukhuset.

Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter. Systematiska våldtäkter används som en strategi för att demoralisera fienden och destabilisera etniska grupper. I den ojämlika värld vi lever i, är detta ett av de mest fruktansvärda exemplen på att det är både svårare och mer riskfullt att födas som flicka än pojke.

Därför har vi skänkt var sitt verk till utställningen ”Se henne” i S:t Nicolai kyrka. Utställningen hänger i kyrkan under Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro, när dr Denis Mukwege medverkar i bland annat fredskonferens, fredskonsert och fredsgudstjänst. Bilderna är också vinster i ett lotteri som arrangeras av Svenska kyrkan och alla intäkter från lotteriet går oavkortat till Panzisjukhuset.

Se henne. Under lång tid har mannen haft tolkningsföreträde för hur kvinnor gestaltas i bild. Så är det inte längre. I den här utställningen möter du kvinnor och flickor skildrade av oss, sex kvinnliga fotografer i Örebroområdet. Varje bild har sin egen historia och stil. Under några dagar ”äger” våra tjejer två stora bärande pelare som strävar uppåt, mot något bättre. De bär upp hela kyrkan. Bär upp hela världen.

Det går att förändra. Om du ser henne, lyfter blicken och väljer att ta ställning.

De sex fotografer som medverkar i utställningen är:
– Stefanie Andersson
– Ulla-Carin Ekblom
– Karin Foberg
– Sofie Isaksson
– Kicki Nilsson
– Carina Remröd

Fredskonferens och fredskonsert

– Svenska kyrkan kommer bland annat att sälja lotter under fredskonferensen och fredskonserten den 24 oktober på Hjalmar Bergman-teatern, säger Jenny Holmberg, kommunikationsstrateg. Det är fantastiskt att de här kvinnliga Örebrofotograferna går samman och gör detta ihop, som en solidaritetshandling för kvinnorna i Kongo-Kinshasa.

– Dessutom är lotteri ett extra roligt sätt att bidra på, säger Marie-Anne Gustafson, präst i S:t Nicolai kyrka. Inte nog med att man skänker en slant direkt till Panzisjukhuset, man  har samtidigt chans att vinna en häftig bild att ha på väggen hemma. Lottpriset är medvetet lågt så alla kan vara med.

» Mer information här «

Kultur | ”Se henne” är en utställning i S:t Nicolai kyrka
Örebroguiden

Källa Mänskliga Rättigheter i Örebro

You must be logged in to post a comment Login