Scorettgruppen introducerar inlämningsboxar för skor i butik

Av den 8 april, 2019

Skor får nytt liv när Scorettgruppen börjar implementera boxar för insamling av andrahandsskor i butikskonceptet Scoretts butiker. Genom hybridprojektet, kallat SHOE REUSE, kommer skorna sedermera ges nytt hem hos behövande via biståndsorganisationen Human Bridge, alternativt återanvändas via verksamhetens eget REUSE-program.

Utifrån målsättningen att inga skor ska bli till avfall i ett för tidigt skede samt uppmärksamma ett mer hållbart synsätt på skors användning börjar nu Scorettgruppen successivt introducera skoinlämningsboxar i sina Scorettbutiker under hållbarhetsinitiativet SHOE REUSE. Konceptet syftar till att uppmana kunderna att skänka sina begagnade skor i någon av kedjans butiker, som sedan går som resurs till behövande världen över via materialbiståndsorganisationen Human Bridge eller återanvänds via Scorettgruppens egna återanvändningsprogram REUSE.

”Återanvändning tar nu en allt större plats i vårt hållbarhetsarbete, både för att främja en miljömässig men även en social utveckling. Det är med stort intresse som vi följer, bygger vår kunskap kring och är med och bidrar i utvecklingen av återanvändningsmöjligheter för skor”, konstaterar Sophie Arnesved, Hållbarhetsansvarig på Scorettgruppen.

Initiativet blir en vidareutveckling av Scoretts kampanj ”Give. Buy. Get”, och det stående samarbete som Scorettgruppen har haft med Human Bridge sedan år 2015.

Kort om Human Bridge
Human Bridge är en materialbiståndsorganisation med bistånd, miljö och sociala insatser som kärnområden. Genom samarbetet med Scorettgruppen säkerställer organisationen att de skor som skänks delas ut och kommer till nytta för behövande. Human Bridge skapades år 2001 genom att samordna materialbiståndsavdelningarna inom de två svenska biståndsorganisationerna Läkarmissionen och Erikshjälpen.

Kort om REUSE
REUSE är ett återanvändningsprogram förvärvat av Scorettgruppen. Produktlinjen består av fullt användbara andrahandsskor som rengörs, putsas upp, impregneras samt lagas vid behov av Scorettgruppens egen skomakare, för att sedan säljas exklusivt online på scorett.se.

Mode | Scorettgruppen introducerar inlämningsboxar för skor i butik
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login