Samtalsträff för föräldrar till yngre barn

Av den 10 januari, 2019

Det blev uppskattad samtalsträffar i november och december. Träffarna fortsätter i vår, med start 15 januari!

Samtalsträffarna vänder sig till föräldrar till yngre barn med neuropsykiatriska diagnoser eller barn som står inför utredning.

Målet med träffarna är att möta andra i liknande situation. Träffarna ger alla möjlighet att dela erfarenheter, få utrymme för igenkänning, få prata av sig och få reflektera över sin egen återhämtning och sitt välmående.

Gruppen riktar sig i första hand till föräldrar med barn i förskole-, lågstadie- och mellanstadieåldern, träffarna leds av Karolina som själv har barn med ADHD och autism. Träffarna sker i samverkan med Attention Örebro men medlemskap i föreningen krävs ej.

Samtalsträff för föräldrar håll på Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Län tisdag 15 januari 2019.

» Mer info här «

Hälsa | Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Län
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login