Såhär många har bytt namn i Örebro län

Av den 5 januari, 2017

Under 2016 har antalet namnbyten som inkom till PRV ( Patent- och registreringsverket) ökat.

Så här ser det ut i Örebro län:

  • Totalt har namnbyten ökat totalt från 2012, 225 st till 2016, 271 st.
  • Antalet bytta förnamn har ökat från 2012, 46 st till 2016, 72 st.
  • Antalet bytta efternamn har ökat från 2012, 47 st till 2016, 60 st.

Anledningen till ökningen kan bero på att man vill stärka sin identitet, säger Stina Lilja, pressansvarig på PRV (Patent- och registreringsverket).

Hon menar att man kan anta att det finns en koppling mellan ökningen av namnändringar och internets uppkomst då antalet av namnärenden till PRV fördubblats under den senaste 20-årsperioden.

Personnamn har fått en allt tydligare varumärkesstatus genom större exponering i exempelvis sociala medier. Det finns en märkbar önskan om individualisering som leder till ökad igenkänningsfaktor, säger Stina Lilja.

Att namn har fått varumärkesstatus märks även bland offentliga personer där det är allt fler som varumärkesskyddar sitt namn. Exempel på detta är Zlatan, Carolina Klûft, Björn Borg och även Blondinbella för att nämna några.

Inspiration från naturen
I nybildade namn är det vanligt att man hämtar inspiration från djur, natur och årstider, eller kanske från den plats man träffades på eller bodde på under uppväxten.

Det finns flera anledningar till att byta namn; det kan vara att ett par vid giftermål vill skapa ett nytt, gemensamt namn för att markera en ny tid, knyta ihop familjer och skapa en gemensam identitet.

Vi kan även se att man återtar äldre släktnamn, kanske för att visa tillhörighet. Oftast är det namnet mer unikt och särskiljande än det tidigare namnet, säger Stina Lilja.

PRV renodlad immaterialrättsmyndighet

Från och med den 1 juli i år kommer Skatteverket att hantera alla namnärenden och en friare lagstiftning om personnamn träder i kraft.

På PRV kommer vi att arbeta fokuserat med immaterialrätt som patent, varumärke, design och upphovsrätt för att stärka Sverige som kunskaps- och innovationsland för en ökad tillväxt, säger Stina Lilja.

Namnbyte länsvis

I tabellerna nedan syns en länsvis uppdelning av de namnärenden som PRV hanterat under den senaste femårsperioden. Den uppmärksamme noterar att den totala summan per län är mindre än den summa som redovisats för ansökningar sammanlagt i Sverige per år. Detta beror på att en del sökanden inte har en adress i Sverige eller lever under skyddad identitet.

Första tabellen är en sammanräkning av de olika typer av namnändringar som gjorts uppdelat per län och år. Efterföljande tabeller är en uppdelning av de olika slags namnärenden PRV hanterar.

Tabell 1

Total 2012 2013 2014 2015 2016
BLEKINGE 104 118 116 90 104
DALARNA 161 167 180 171 172
GOTLAND 50 50 57 60 59
GÄVLEBORG 166 177 188 181 190
HALLAND 253 217 211 244 228
JÄMTLAND 73 66 80 86 94
JÖNKÖPING 255 255 239 243 268
KALMAR 138 136 164 154 188
KRONOBERG 145 151 124 141 171
NORRBOTTEN 125 118 142 135 137
SKÅNE 997 1048 1052 1100 1124
STOCKHOLM 2127 2259 2345 2473 2514
SÖDERMANLAND 176 208 217 232 221
UPPSALA 268 252 219 325 291
VÄRMLAND 143 161 152 172 192
VÄSTERBOTTEN 174 164 170 205 192
VÄSTERNORRLAND 124 144 116 168 158
VÄSTMANLAND 225 225 217 211 198
VÄSTRA GÖTALAND 1335 1337 1414 1547 1496
ÖREBRO 225 226 226 243 271
ÖSTERGÖTLAND 296 322 366 305 311

 

Tabell 2

Förnamn 2012 2013 2014 2015 2016
BLEKINGE 14 29 26 20 22
DALARNA 31 44 44 30 39
GOTLAND 13 14 11 14 13
GÄVLEBORG 40 43 45 50 54
HALLAND 38 41 29 44 50
JÄMTLAND 11 15 9 14 24
JÖNKÖPING 41 57 48 56 62
KALMAR 18 30 25 31 40
KRONOBERG 28 34 35 29 40
NORRBOTTEN 19 21 30 34 38
SKÅNE 276 279 315 331 359
STOCKHOLM 650 737 749 827 926
SÖDERMANLAND 38 50 59 64 65
UPPSALA 61 69 50 83 87
VÄRMLAND 24 24 37 31 42
VÄSTERBOTTEN 28 33 36 43 39
VÄSTERNORRLAND 30 29 24 31 47
VÄSTMANLAND 59 70 66 65 53
VÄSTRA GÖTALAND 322 335 382 409 444
ÖREBRO 46 56 67 84 72
ÖSTERGÖTLAND 53 74 80 63 83

 

Tabell 3

Nybildat efternamn 2012 2013 2014 2015 2016
BLEKINGE 19 18 26 19 30
DALARNA 38 27 29 35 33
GOTLAND 6 12 22 22 15
GÄVLEBORG 33 43 30 33 43
HALLAND 56 54 52 54 52
JÄMTLAND 13 16 18 14 28
JÖNKÖPING 40 41 58 40 50
KALMAR 30 37 42 35 48
KRONOBERG 33 30 32 39 38
NORRBOTTEN 24 9 27 21 35
SKÅNE 195 199 211 233 242
STOCKHOLM 416 435 423 527 475
SÖDERMANLAND 38 42 38 47 53
UPPSALA 42 35 44 73 56
VÄRMLAND 27 31 31 27 26
VÄSTERBOTTEN 37 34 27 42 44
VÄSTERNORRLAND 26 26 15 31 27
VÄSTMANLAND 34 35 42 41 43
VÄSTRA GÖTALAND 260 246 284 324 269
ÖREBRO 47 43 39 47 60
ÖSTERGÖTLAND 56 56 84 59 64

 

Tabell 4

Befintligt efternamn 2012 2013 2014 2015 2016
BLEKINGE 71 71 64 51 52
DALARNA 92 96 107 106 100
GOTLAND 31 24 24 24 31
GÄVLEBORG 93 91 113 98 93
HALLAND 159 122 130 146 126
JÄMTLAND 49 35 53 58 42
JÖNKÖPING 174 157 133 147 156
KALMAR 90 69 97 88 100
KRONOBERG 84 87 57 73 93
NORRBOTTEN 82 88 85 80 64
SKÅNE 526 570 526 536 523
STOCKHOLM 1061 1087 1173 1119 1113
SÖDERMANLAND 100 116 120 121 103
UPPSALA 165 148 125 169 148
VÄRMLAND 92 106 84 114 124
VÄSTERBOTTEN 109 97 107 120 109
VÄSTERNORRLAND 68 89 77 106 84
VÄSTMANLAND 132 120 109 105 102
VÄSTRA GÖTALAND 753 756 748 814 783
ÖREBRO 132 127 120 112 139
ÖSTERGÖTLAND 187 192 202 183

164

Nöje | Örebro
Örebroguiden

 

You must be logged in to post a comment Login