Så vill svenskarna lösa övervikten

Av den 11 april, 2018

Enligt Folkhälsomyndigheten lider hälften av alla svenskar mellan 16-84 år av övervikt eller fetma*. Lösningen på problemet är enligt svenskarna ökad undervisning av kost- och näringslära i skola och arbetsliv, fler möjligheter till rörelse samt minskad skatt på hälsosam mat. Endast 13 procent tror på en ökad skatt på socker. Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av ViktVäktarna.

Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem och orsakar både personligt lidande och kostnader i miljardklassen för samhället varje år. När ViktVäktarna lät Sifo fråga svenskarna vilken de anser vore den bästa lösningen svarade flest – 23 procent – ökad undervisning av kost- och näringslära i skola och arbetsliv. Näst flest tror på att sänka skatten på hälsosam mat (20%) samt att öka möjligheten för fler att röra på sig mer (20%). Endast 13 procent tror på en höjd sockerskatt.

– Att bara straffa dåliga vanor tror vi inte ger en varaktig förändring. Svenskarna måste förstå både de positiva och de negativa konsekvenserna av livsstilsvalen de gör om det här problemet ska kunna lösas på lång sikt, säger Stefan Ryme, vd på ViktVäktarna.

Betydligt fler i den äldre målgruppen efterfrågar ökad undervisning av kost- och näringslära i skola och arbetsliv än i den yngre. 29 procent av de som är mellan 56-79 år svarar detta mot 18 procent av de som är 16-34.

Tittar man på hur kvinnor vs män resonerar så anser fler kvinnor (23%) än män (17%) att en sänkt skatt på hälsosam mat vore den bästa lösningen. Något fler män (15%) än kvinnor (12%) anser att en ökad skatt på socker vore mest effektivt.


Från undersökningen:

Idag är hälften av alla svenskar feta eller överviktiga. Vilken anser du vore den bästa lösningen för att råda bot på situationen? 

  • Ökad undervisning av kost- och näringslära i skola och arbetsliv 23%
  • Sänk skatten på hälsosam mat 20%
  • Öka möjligheten för fler att röra på sig mer 20%
  • Öka skatten på socker 13%
  • Ökad undervisning av kost- och näringslära till föräldrar 10%
  • Öka skatten på mat med dåliga fetter 3%
  • Annat 5%
  • Vet ej 7%

Bas: 1 205

Träning & Hälsa
Örebroguiden

*Källa:https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/april/fortsatt-stora-skillnader-i-halsa/

You must be logged in to post a comment Login