Så väljer svenskarna mobiltelefon

Av den 28 april, 2017

När svenskarna köper mobiltelefon får varumärket styra valet. Mer än var tredje svensk menar nämligen att loggan på telefonen är det som spelar störst roll när det är dags att tänka på en ny mobil medan designen är det som påverkar minst. Så långt är män och kvinnor helt överens, men när det kommer till andra faktorer, som kamera och batteri, då skiljer sig uppfattningarna åt. Det visar en ny nordisk undersökning från mobiltelefontillverkaren Huawei.

I undersökningen som Kantar Sifo (f.d. TNS Sifo) har genomfört på uppdrag av Huawei framgår det att 34 procent av svenskarna anser att just varumärket är det viktigaste när de väljer mobiltelefon. Telefonens logga är allra viktigast för de mellan 30 och 49 år, bland dem uppger mer än fyra av tio att varumärket styr köpet. De som bryr sig allra minst är kvinnor över 65 år, där har endast 16 procent angivit varumärke som den viktigaste faktorn.

Näst varumärke och pris är batterikapacitet och kamera det som får styra. Vad som betyder mest skiljer sig dock åt mellan män och kvinnor. Mer än dubbelt så många kvinnor som män uppger att kameran är det som spelar störst roll. På liknande sätt menar mer än dubbelt så många män som kvinnor att telefonens batteri är det som är viktigast. Åldersmässigt skiljer det sig också åt en del. Var tionde i åldrarna 18-29 år uppger till exempel att batteriet får styra valet av telefon medan mindre än 2 procent av de över 65 svarar detsamma.

Batterikapaciteten betydande för svenskarna
Att batterikapaciteten är viktig för svenskarna är tydligt och undersökningen visar också att det finns ett utbrett missnöje kring just batteriets prestanda. Mer än en fjärdedel uppger nämligen att de inte alls eller bara delvis är nöjda med batteriet hos sin nuvarande telefon.

Prylar
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login