”Så ömtåligt litet” av Leia

Av den 20 januari, 2019

Så ömtåligt litet
Så varmt stort
Ett hjärta
Kan vara
En kväll
Som denna
Jag kan känna
Mitt hjärta slå
Av en glädje
Av en förundran
Att vara funnen
I ett sökande
Ödmjukt långsamt
Kramar kvällen mig
Ser mig
Låter mig vara
I min varma känsla
Hjärtat förstår
Hjärtat slår

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login