Så mycket globetrotters är svenskarna

Av den 3 mars, 2017

Svenskarna är ett berest folk. Mer än hälften av svenskarna har rest till fler än 11 länder, och var femte har rest till över 20 länder. Att resa har blivit en nödvändighet för många. 58 procent av svenskarna åker utomlands minst en gång om året. Det visar Tickets Sifo-undersökning.

–  Svenskarnas lust att åka utomlands ökar för varje år. Många åker på mer än en resa om året och kompletterar sommar- eller vinterresan med en kortare weekendresa, säger Karin Starkman Ahlstedt, PR- och kommunikationsansvarig för Ticket Privatresor.

25 procent av svenskarna åker på en utlandsresa om året, enligt Tickets Sifo-undersökning med 1005 respondenter mellan 18 och 79 år. Var tredje svensk (33 procent) åker på två eller fler resor per år: En anledning till att fler har möjlighet att åka på mer än en resa per år är de fallande flygpriserna till följd av den ökande konkurrensen mellan flygbolagen. Under sommarhalvåret minskar snittpriserna på reguljärflygsbiljetter i år med 8 procent jämfört med förra året.

Svenskarna är ett berest folk. 54 procent av alla svenskar har varit i fler än 11 länder. De allra flesta svenskar i Tickets Sifo-undersökning, 32 procent, uppger att de har varit i mellan 11 och 20 länder. Bara 1 procent av svenskarna säger att de aldrig rest utomlands.

–  Många svenskar älskar att resa och har en önskan om att upptäcka nya ställen och nya länder. Det gör oss till riktiga globetrotters, säger Karin Starkman Ahlstedt.

Tickets Sifo-undersökning

Hur mycket globetrotter är du, d v s hur många länder har du varit i?

11-20 länder, 32 procent
5-10 länder, 29 procent
1-5 länder 16 procent
21-30 länder, 13 procent
31-40 länder, 5 procent
41-50 länder, 2 procent
51-100 länder, 2 procent
Jag har aldrig rest utomlands, 1 procent
Tveksam/Vet ej, 1 procent

Källa: Tickets Sifo-undersökning, 1005 respondenter 18-79 år, riksrepresentativt urval

Hur ofta reser du utomlands i genomsnitt?

1 gång om året, 25 procent
2 gånger om året, 22 procent
3 gånger om året, 7 procent
4 gånger om året eller oftare, 4 procent
Var tredje år eller mer sällan, 19 procent
Vartannat år, 16 procent
Jag reser aldrig utomlands privat, 6 procent
Tveksam/vet ej, 2 procent

Resa
Örebroguiden

Källa: Tickets Sifo-undersökning, 1005 respondenter 18-79 år, riksrepresentativt urval

You must be logged in to post a comment Login