Rosa stridsvagn intar Örebro i demokratins namn

Av den 7 juni, 2019
David Černýs ikoniska verk Pink Tank - Foto: Göran Tivenius

Trettio år har förflutit sedan de demokratiska omvälvningarna i Central- och Östeuropa. Arbetet med att skapa en fungerande rättsstat och mänskliga rättigheter påbörjades. Europas demokrati är inte given, utan måste ständigt underhållas för att vara hållbar.

Konst och annan kultur kan bidra till att auktoritära samhällen störtas och demokrati utvecklas. Ett bra exempel är Sammetsrevolutionen som banade väg för folkstyre i forna Tjeckoslovakien. För att uppmärksamma denna händelse – och samtidigt försöka väcka debatt om dagens demokrati – har Kommuninvest möjliggjort att en ny version av den tjeckiska konstnären David Černýs ikoniska verk Pink Tank är en del av utomhusutställningen OpenART i Örebro (lördagen 8 juni–söndagen 1 september 2019). Den rosa stridsvagnen är placerad framför rådhuset.

”Demokrati är ingen publiksport i den bemärkelse att medborgarna ska stå och titta på. Är vi för bekväma och inte aktivt värnar folkstyre, är risken att förenklingar, missvisande, publikfriande argument och anti-demokratiska krafter styr utvecklingen åt fel håll.

I det finanssamarbete mellan svenska kommuner och regioner som sker genom den kooperativa föreningen Kommuninvest är hållbarhet så mycket mer än ekologi, ekonomi och sociala frågor. Demokratisk hållbarhet är lika betydelsefull. Till exempel står våra medlemmar inför problem när det gäller att rekrytera unga människor till kommunalpolitiken. Här arbetar Kommuninvest med Örebro universitet för att arrangera seminarium och workshops där verktyg kan utvecklas för att engagera nya generationer i den lokala demokratiska arenan. En annan aktivitet är Society Lab, där vi bjuder in unga politiker för lära sig mer om kommuner, regioner och samarbete”, säger Tomas Werngren VD på Kommuninvest.

”För oss ekonomer kan konst och annan kultur vara något som lätt hamnar utanför vårt synfält. Detta är olyckligt, eftersom kreativ kultur bejakar humanism och kritiskt tänkande. Kultur genererar demokratisk energi. Därför har Kommuninvest ekonomiskt möjliggjort Pink Tanks närvaro på OpenART i Örebro”, avslutar Tomas.

”Den som inte kan lära sig av sin historia är dömd att upprepa den”, kommenterarJiří Šitler, Tjeckiens nuvarande ambassadör i Sverige, som också var en av Václav Havels vänner. ”Till skillnad från andra länder i Centraleuropa, krävde Tjeckoslovakiens frigörelse inga människoliv. Det gör sammetsrevolutionen extra intressant. Den visar att intellekt och kultur – utan vapen – kan besegra en diktatur.”

”Intelligent konst och kultur kan utmana auktoritära regimer.Min idé att uppmärksamma sammetsrevolutionen genomDavid Černýs konstverk Pink Tank hoppas jag inte bara blir en berättelse om det som har varit, utan framför allt leder till ett ökat engagemang hos de många människorna kring demokratins villkor i dag. Och det vimlar av frågor kring hur demokratin kan stärkas och utvecklas”, säger Niklas Bennwik. Han är svensk diplomat och en av idégivarna till att den rosa stridsvagnen återuppstår i utomhusutställningen OpenART 2019.

Konstverket förverkligas genom kuratorerna Giovanna Aguirre och Lars Jonnson, Gilabase.

Kultur | Rosa stridsvagn intar Örebro i demokratins namn
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login