Rondellkonst tar form i södra rondellen i Lindesberg

Av den 21 maj, 2020
Förarbete inför installationen av konstverket och industriminnet Turbin pågår i södra rondellen i Lindesberg. Foto: Linde energi AB

Nu har det kommunala bolaget Linde energi AB inlett det förberedande arbetet i den södra rondellen i Lindesberg inför installationen av ett konstverk och industriminne med bred lokal förankring – Turbin, signerat konstnären Thomas Rydén. Rondell-konstverket beräknas stå klar i mitten av juni.

Turbin är ett konstverk som konstnären Thomas Rydén skissat fram på uppdrag av Linde energi. Linde energi skänker i sin tur verket och industriminnet till Lindesbergs kommun.

Det förberedande arbetet inför installationen har nu påbörjats.

”Vi var tvungna att göra en ordentlig utgrävning i rondellen, dels för att säkerställa att fundamentet inte krockade med en befintlig vattenledning och dels för att kunna fästa turbinen på ett säkert sätt. Nu väntar gjutning, installation och belysning”, hälsar Jens Isemo, vd på Linde energi i ett pressmeddelande.

Industriminne med bred förankring

Turbinen som utgör grunden i konstverket har suttit i Blankafors kraftstation, i Svartälven, väster om Nora och tjänstgjorde i över 100 år innan den pensionerades år 2017. Rondellen och en intilliggande informationsplats kommer dessutom att bära inslag av gruvindustrin med malmstycken från ett antal gruvor i Linde bergslag, däribland Stripa gruva, Siggeboda silvergruvor och Håkansboda koppargruvor.

”Vattenkraften och elektrifieringen av industrin har större lokal förankring än vad många Bergslagsbor känner till. Till exempel uppfann hälleforsaren Jonas Wenström världens första kommersiella trefasöverföring och tre Lindesbergssöner har påverkat flera av landets kraftstationer i fråga om utseende och funktion”, framhäver Isemo vidare.

Turbinen är ungefär jämnårig med Linde energi, som elektrifierat bygden kring Lindesberg sedan 1914 då Ringaby kraftstation invigdes. Sedan dess har Linde energi utökat sin elproduktion med vattenkraftstationer i Dalkarlshyttan, Bohr, Vedevåg och Oppboga.

…….

Linde energi AB om Järle kvarn som småskaligt vattenkraftverk

”Kommunala Linde energi AB i Lindesberg skulle gärna ta hand om elproduktionen i Järle kvarn – men då krävs att det byggs fiskvandringsvägar runt dammen och kraftverket om miljökraven kvarstår alternativt att utrivningen och kraven på fria vattenvägar omprövas”, skriver Jens Isemo (VD i Linde energi AB) i en kommentar om Järle kvarn som småskaligt vattenkraftverk.

……..

Delade meningar om rondell-konstverk i Lindesberg

Det råder delade meningar om det konstverk till södra rondellen i Lindesberg som kommunstyrelsen i Lindesberg har beslutat att ta emot som gåva från kommunala bolaget Linde Energi AB. Enligt Linde Energi har projektet följt de regler som gäller i kommunen beträffande samråd kring offentlig konst – men verkets placering ifrågasätts av stadsarkitekt Sara Hallström.

……..

Utsmyckade trafikrondeller i Lindesberg

Centralorten Lindesberg har fyra trafikrondeller varav tre är utsmyckade – södra infarten (Fingeboäng), centrum (Kristinavägen/Järnvägsgatan) och industriområdet (Fotbollsgatan/Stafettgatan). Den fjärde rondellen – norra infarten (Bergslagsvägen/Molinders väg) – saknar ännu konstnärlig utsmyckning.

”Svävande Lind” – ett konstverk i centrala Lindesberg i lackerad aluminium och stål av Charlotte Öberg Bakos som är skulptör och målare. Verket invigdes 2006.

”Bakaxel” – en rondell-utsmyckning på industriområdet från det lokala industriföretaget Meritor som tillverkar bakaxlar till tunga fordon. Verket invigdes 2016.

”Masugnen” – tidigare rondell-utsmyckning i södra rondellen från kommunens arbetsmarknadsenhet. Modellen av Masugnen var ca 120 cm hög och tillverkad helt i trämaterial. Verket invigdes 2016.

Den 1 april i år presenterade LindeKultur att Ramsberg ville skänka Lasse-Maja som rondell-skulptur i Lindesberg som aprilskämt: ”Efter att Meritor skänkt en bakaxel och Linde Energi vill skänka en vattenkraftsturbin som rondell-utsmyckning i Lindesberg vill en grupp i Ramsberg nu skänka en större skulptur i trä föreställande Lasse-Maja till Lindesbergs kommun.

Kultur | Rondellkonst tar form i södra rondellen i Lindesberg
Örebroguiden

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login