Rinnande mönster, nytt konstverk på Stortorget

Av den 7 november, 2016

Nu är det klart att det blir konstverket ”Rinnande mönster” av Roland Persson som kommer att ta plats på nedre delen av Stortorget. Det färgglada konstverket planeras stå klart hösten 2017.

Tanken med en ny skulptur på Stortorget är att skapa ett blickfång för förbipasserande och en inbjudande och tydlig entré till Stortorget från Trädgårdsgatan. Konstverket kommer att placeras på den nedre delen av Stortorget, mittemot von Akens kastanj i Oskarsparken, hösten 2017.

Under 2016 fick yrkesverksamma konstnärer möjlighet att anmäla sitt intresse för uppdraget att skapa ett konstverk till Stortorget, fem valdes ut till skissuppdrag.

Jurygruppen har nu beslutat att ge uppdraget till Roland Persson med motiveringen:
”Roland Perssons konstverk Rinnande mönster kommer att vara ett tydligt blickfång i Stortorgets östra del. En symfoni av färger i ordnad villervalla och stort i omfång. Till det huvudsakliga verket finns också en mindre pendang, med ett mer välordnat uttryck, men föreställande detsamma. Tyg. På verket kommer också några skulpterade duvor att sitta. Kultur och natur i förening.

Verket består av bemålad brons, som har mycket lång hållbarhet, och kommer på håll att vara till förväxling likt riktigt tyg. Bronsen kommer att ha tygmönster från när och fjärran och vara igenkännbara för människor från olika platser och kulturer. Verket kommer att ge platsen ett mjukt anslag och vara ett monument över människor och samhälle igår, idag och imorgon samtidigt som det har mycket av tillfällighet över sig. Ett monument över människorna som befolkar staden, lite i motsats till många andra monument som symboliserar makten.”

Roland Perssons konstverk på Stortorget kommer att bli både vackert och tänkvärt, vilket är en bra kombination i stadsrummet. Det är stort och färgfullt och kommer absolut att ge liv åt en annars lite bortglömd del av staden. Jag är glad att valet föll på Roland Persson och hans verk föreställande tyg. Alldagligt och ändå uppseendeväckande, säger Jesper Blåder på Örebro Konsthall.

Sedan tidigare finns två större konstverk på Stortorget som båda representerar sin tid; Engelbrektskulpturen från 1865 och ”Gamla normer, nya former” från 70-talet.

Stortorget är Örebros mest centrala torg. Byggnationen domineras av två olika tidsepoker, 1800-talets slut och det modernistiska 60-talet.

På senare år har torget byggts om i etapper och under 2017 färdigställs den tredje och sista delen i samband med den pågående ombyggnationen av Trädgårdsgatan. Torget knyts då ihop med Oskarsparken och Länsstyrelsens huvudentré. Bilparkeringen blir kvar men en mindre del av torgytan byggs om för att ge mer plats åt gående och cyklister.Samtidigt får Stortorget ett helt nytt konstverk, Rinnande mönster.

När Stortorgets nedre del nu byggs om och inbjuder mer till stadsliv och möten är det roligt att juryn valt ett konstverk som kommer att väcka åsikter, känslor och skapa diskussioner. Stadskärnan, och inte minst Stortorget, ska ju fungera som alla örebroares vardagsrum och då är det bra med konstverk som väcker nya tankar och tvingar oss att ta ställning, säger Björn Sundin, Örebro kommun.

Kommunens budget för den konstnärliga gestaltningen är 1,5 miljoner kronor (exklusive moms), för beslutat och genomfört skissuppdrag utbetalas 30 000 kronor (exklusive moms) till respektive konstnär.

Jurygruppen för den nya konstnärliga gestaltningen på Stortorget/Trädgårdsgatan består av:

  • Jesper Blåder, juryns ordförande, Örebro Konsthall, Örebro kommun
  • Kicki Hendahl, konstnär
  • Helena Johansson, projektledare, Stadsbyggnad, Örebro kommun
  • Eva Fransson, stadsantikvarie, Stadsbyggnad, Örebro kommun
  • PeGe Tolsheden, ÖBO
  • Håkan Dahlén, bygg och drift, Park och gata, Tekniska förvaltningen, Örebro kommun
  • Gunilla Hansson, konstnär
  • Henrik Emilsson, projektledare, Stadsbyggnad, Örebro kommun
  • Magnus Carlberg, Landskapsarkitekt, Stadsbyggnad, Örebro kommun
  • Erik Käll, landskapsarkitekt, Stadsbyggnad, Örebro kommun

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login