Reseråd: Viktigt med mässlingsvaccin

Av den 28 april, 2018

Mässling är ovanligt i Sverige men vanligt i många andra delar av världen, vaccination mot mässling rekommenderas alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Alla bör ha skydd mot mässling och det är extra viktigt om du ska åka utomlands. Barn som följer det allmänna vaccinationsprogrammet programmet får en första dos vaccin vid 18 månaders ålder och den andra vid 6 till 8 års ålder. Barn kan få vaccinet från 9 månaders ålder om det behövs inför en utlandsresa.

De flesta vuxna i Sverige har ett fullgott skydd mot mässling. Du som är född efter 1980 är oftast vaccinerad i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Du som är född före 1960 har nästan alltid haft sjukdomen som barn. Men du kan behöva komplettera ditt skydd om du inte har haft sjukdomen och inte är vaccinerad.

En liten del av befolkningen som är född mellan 1960 och 1970 har varken haft sjukdomen eller fått någon dos vaccin. Du som är född mellan 1970 och 1980 har ofta bara fått en dos vaccin. En dos vaccin ger ett bra skydd men för att få ett fullgott, livslångt, skydd behövs två doser.

Du kan även behöva se över ditt vaccinationsskydd för andra sjukdomar om du ska resa utomlands, här kan du läsa reseråd för 216 länder »

Resa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login