Resa | Så här reser vi i sommar

Av den 10 juli, 2016

Ser vårt resande olika ut under sommarmånaderna jämfört med höstmånaderna? Svensk Kollektivtrafik har analyserat och jämfört svenska folkets resvanor under sommaren de senaste fem åren. Fler och fler reser med kollektivtrafiken även på sommaren.

Vi kan konstatera att kollektivtrafiken gör lika mycket nytta på sommaren som under hösten, säger Mattias Andersson, ansvarig för Kollektivtrafikbarometern på Svensk Kollektivtrafik. Andelen som reser med kollektivtrafiken under sommaren ökar stadigt från i genomsnitt 19% till 22% de senaste fem åren.

Resandet med kollektivtrafiken de senaste fem åren har gått från att traditionellt huvudsakligen bestå av arbetsresor till att fritids- och nöjesresor ökar sin andel av vardagsresandet.

Analyser visar också att fler samåker i bil under sommaren än under hösten, säger Mattias Andersson, ansvarig för Kollektivtrafikbarometern på Svensk Kollektivtrafik. Framför allt i Norrbotten och Gävleborgs län samåker man som mest medan värmlänningarna inte ändrar sina resvanor med bil under sommaren.

En regnig sommar som 2012 så förändras svenskens resvanor jämfört med soliga somrar. Vi handlar mer och besöker släkt och vänner i större utsträckning. Däremot minskar resor till nöjen.

Jämför vi med sommaren 2013 som hade en hög andel nöjesresor av samtliga resor sett till hela perioden. SMHI beskriver sommaren som ”En lagomsommar som tilltalade de flesta. Sommaren 2013 bjöd ofta på värme, men utan alltför påfrestande värmeböljor. Jämfört med sommaren 2012 var det under årets sommar betydligt mer sol och fler vackra dagar.”

Generellt brukar man säga att svensken reser utomlands när vädret är dåligt i Sverige.

När vi har undersökt var svensken tillbringar sin sommar utomlands ser vi att våra nordiska grannländer ligger i topp och sedan är det Tyskland och Grekland som man besöker, säger Mattias Andersson, ansvarig för Kollektivtrafikbarometern på Svensk Kollektivtrafik.

Resa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login