Resa | Reseskador för miljarder på utlandssemestern

Av den 11 september, 2015

Antalet anmälda skador i samband med utlandsresor har fördubblats på bara några år. Förra året betalade försäkringsbolagen ut totalt omkring två miljarder kronor till svenskar som drabbats av sjukdom, förlorat bagage och annat ovälkommet på resan.

I takt med att svenskarna reser allt mer ökar antalet skador som anmäls i samband med semesterresor. Totalt betalar försäkringsbolagen ut omkring två miljarder kronor årligen i ersättning till olycksdrabbade resenärer, enligt en uträkning av försäkringsbolaget If. Det är en fördubbling sedan 2007, då kostnaderna för reseskador första gången passerade enmiljardstrecket.

Sjukdomar och olyckor står för omkring hälften av alla skadeärenden hos If. Dessutom råkar många resenärer ut för förseningar, inställda flyg eller förlorat bagage, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Den överlägset vanligaste skadeorsaken har medicinska orsaker. Det handlar om allt från vanliga magbesvär eller skadade ben i skidbacken till svåra hjärtsjukdomar som kräver avancerad specialistvård.

Vi reser allt mer och allt längre bort. Många reser dessutom på ett mer äventyrligt sätt. Äldre resenärer med kroniska sjukdomar, underskattar exempelvis ibland hälsoriskerna med att åka till avlägsna platser med helt annorlunda klimat, säger Caroline Uliana.

Försenat eller inställt flyg är också ett vanligt problem som svenska resenärer råkar ut för på resor, visar en undersökning från If bland 3 305 resenärer. Var tredje resenär svarar att de har haft problem med försenat eller inställt flyg i samband med resa de senaste tre åren. Var tionde resenär har blivit av med sitt bagage.

En vanlig hemförsäkring ger ett bra grundskydd under en vanlig semesterresa och täcker kostnader för sjukvård och eventuell hemtransport i samband med sjukdom eller olycka. Har man ingen försäkring måste man betala ur egen ficka, vilket kan bli mycket dyrt. Ambulansflyg från Thailand kan kosta nära en miljon kronor.

Är resan planerad att sträcka sig längre än 45 dagar behöver man en tilläggsförsäkring. Detta bör göras innan man startar sin resa.

If har samlat några tips för den som råkar ut för ett olycksfall eller sjukdom utomlands:

  • Om det är akut, uppsök läkarvård hos närmaste läkare/vårdinrättning. Visa upp ditt reseförsäkringskort för läkaren.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag som ser till att du får medicinsk behandling, sköter alla kontakter med läkare och ordnar med sjuktransport om det behövs. Betala vårdkostnaderna och andra kostnader själv, om läkaren inte fakturerar ditt försäkringsbolag direkt.
  • Sök ersättning för läkarkostnader från försäkringsbolaget.
  • Eventuella läkemedel måste du oftast själv köpa på apoteket.
  • Sök ersättning för läkemedelskostnaderna från ditt försäkringsbolag.
  • Spara alla kvitton, räkningar och andra dokument som hänför sig till skadan.

Resa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login