Resa | Resande gör att du litar mer på människor

Av den 6 maj, 2016

Nu får vi det svart på vitt – resande gör dig mer öppen och benägen att lita på andra människor. Det visar en ny global undersökning som resesöksajten momondo genomfört i 18 olika länder.

De flesta håller nog med om att resande öppnar upp för nya perspektiv och ger oss en mer positiv attityd gentemot nya kulturer och människor. Detta kan nu backas upp med en global undersökning av resesöksajten momondo som visar en tydlig korrelation mellan resande och öppenhet gentemot andra kulturer.

Undersökningen visar att människor som reser mycket har högre förtroende för människor de träffar första gången, jämfört med de som reser lite. Detta efter att variabler som ålder, utbildningsnivå, inkomst, kön och befolkningstäthet har tagits ur ekvationen.

En intressant upptäckt är att effekten av resande är större än effekten av utbildning när det kommer till öppenhet till andra människor och kulturer. Det stärker vår tes om vikten av att se sig om i världen, säger Robin Eriksson, Nordenchef på momondo.

Den första stora undersökningen om resande och pålitlighet
Enligt momondo har frågan om korrelationen mellan resande och öppenhet tidigare tagits upp i akademiska sammanhang, bland annat i en rapport från Stanford University. Däremot är momondos undersökning den första i sitt slag som genomförs i denna storlek och med ett så brett representationsunderlag.

Med vår undersökning vill vi berätta om en av resandets största tillgångar, nämligen potentialen att bryta ned barriärer mellan människor från olika kulturer. Bland våra respondenter uppgav nästan hälften att de tror att man idag är mindre tolerant gentemot andra kulturer än för fem år sedan, vilket verkligen visar hur viktigt det är att prata om hur man kan främja öppenhet, tillit och tolerans, avslutar Robin Eriksson.

Maria Lexhagen, forskare och föreläsare inom bland annat turismvetenskap och konsumentbeteende och chef för forskningscentret ETOUR på Mittuniversitetet har tagit del av undersökningen.

Undersökningen från momondo visar på intressanta möjligheter att bättre förstå just resande som en av faktorerna bakom ökad tillit och öppenhet gentemot människor och kulturer i vårt samhälle. Den forskning som finns om vad som skapar resande behöver utvecklas och inkludera hur resande också skapar samhällsförändringar, säger Maria Lexhagen, Forskare och universitetslektor på Etour, Mittuniversitetet.

Resultat av undersökningen

  • Undersökningen visar en tydlig positiv korrelation mellan resande och tillit. Vilket innebär att ju mer man reser desto mer litar man på andra människor
  • De svarande som reser mycket har högre tillit till människor de träffar för första gången, jämfört med den svarsgrupp som reser minst.
  • 48 procent tror att människor idag är mindre toleranta mot andra kulturer jämfört med för fem år sedan.
  • 76 procent tycker att resande har gett dem en mer positiv syn på olikheter och mångfald.
  • 76 procent tycker att resande har gett dem en mer positiv syn på andra kulturer generellt.
  • 75 procent tycker att resande har gett dem en mer positiv syn på människor i andra kulturer de besökt.

Om undersökningen
Undersökningen ”The Value of Travelling” består av svar från 7292 respondenter totalt, med 400 respondenter från dessa 18 länder: Australien, Brasilien, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Mexiko, Norge, Portugal, Ryssland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Turkiet, Storbritannien och USA.

Data samlades in genom datainsamlingsföretaget Cints paneler i varje land. Respondenterna är demografiskt representativa baserat på kön, ålder och region.

Resa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login