Resa | Nordeuropéer tar ut mest semester – med undantag för Sverige

Av den 24 november, 2015

En ny global undersökning från YouGov gör upp med myten om arbetssamma nordeuropéer, i varje fall när det handlar om att ta ut betald semester. Nordeuropéer har betydligt fler betalda semesterdagar än genomsnittet och vi tar gärna ut dem – med undantag för arbetstagarna i Sverige som tar ut betydligt lägre andel av sina semesterdagar jämfört med sina nordeuropeiska grannar.

semester

I en jämförelse av 22 länder runt om i världen – i Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Europa – hör britterna till dem som säger att de med störst sannolikhet planerar att ta ut hela sin betalda semester i år (64 %) eller hela semestern minus en eller två dagar (75 %). Därefter kommer arbetstagare i Danmark (71 %), Tyskland (70 %), Norge (65 %) och Finland (65 %).

Det ser inte ut att finnas några större samband mellan antal betalda semesterdagar för arbetstagarna och det antal de faktiskt tar ut. De nordeuropeiska länderna i topp fem ligger alla klart över genomsnittet (21 semesterdagar) vad gäller antalet betalda semesterdagar per år.

Sverige skiljer sig från sina nordeuropeiska grannar, då endast 46 % planerar att ta ut hela sin betalda semester eller hela semestern minus en eller två dagar. En möjlig förklaring är att nästan hälften av arbetstagarna i Sverige (45 %) planerar att föra över semesterdagar till nästa semesterår. Som jämförelse planerar var fjärde (26 %) britt och var tredje (32 %) danskatt spara semesterdagar. I Norge är det också en relativt stor andel (39 %) som planerar att spara semesterdagar. 

Hur mycket semester kommer resten av världen att ta ut?
Amerikaner tar ut betydligt mindre semester än nordeuropéer. USA är ett av få länder i världen där det inte finns lagstadgade krav på att ta ut ett minsta antal semesterdagar och där säger endast 44 % att de planerar att ta ut hela eller nästan hela sin semester i år. Samtidigt visar undersökningen att USA är ett av länderna med minst antal betalda semesterdagar per år sett till medianvärdet, och amerikanarna har exempelvis endast en semesterdag mer (12) än arbetstagarna i Kina (11). I Saudiarabien och Algeriet är medianvärdet 30 betalda semesterdagar per år, men ändå säger endast hälften (51 % respektive 48 %) att de kommer att ta ut alla eller nästan alla sina semesterdagar. Däremot säger var femte (21 %) av arbetstagarna i Saudiarabien att de inte kommer att ta ut alla sina semesterdagar i år och anger press från sin chef som orsak.

Varför tar vi inte ut vår semester?

semester-anledning

Det vanligaste skälet globalt till att inte ta ut sin semester är önskemål om att spara en del av den till nästa år (34 % väljer det alternativet i genomsnitt), följt av ”jag vill ta semester, men kommer mig aldrig för det” (14 %) och ”jag har inte tillräckligt goda skäl för att ta ut semester”. Ett skäl som ofta anges för att arbeta hårdare – önskan att inte framstå som lat inför kolleger och arbetsgivare – väljs sällan (6 % i genomsnitt), i Kina ligger dock siffran på 13 %.

Om undersökningen
Total urvalsstorlek är 42 978 vuxna runt om i världen*. Undersökningen är besvarad av heltidsanställda i respektive land. Fältarbetet genomfördes online med hjälp av YouGovs Omnibus-tjänst september och oktober 2015. Siffrorna har viktats och är representativa för den vuxna befolkningen/online-befolkningen 18 år och äldre per land.

*Personer i åldern 18 år och äldre i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar,  Kina, Hongkong, Singapore, Indonesien, Malaysia, Thailand, Marocko, Algeriet, Libanon och Australien deltog i undersökningen.

Resa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login