Resa | Fallande kronkurs rör inte svenska resenärer i ryggen

Av den 21 maj, 2015

Svenskarnas reslust i sommar är på topp. 43 procent planerar att åka utomlands i sommar och 29 procent tänker dessutom göra fler semesterresor än i fjol, enligt Tickets Novus-undersökning. Det som påverkar svenskarnas resande mest är den egna familjesituationen (26 procent), förändrad reslust (21 procent) och arbetssituationen (16 procent).

Den egna livssituationen är betydligt viktigare än omvärldsfaktorer när svenskarna väljer hur mycket de ska resa i sommar. Världsekonomin, svensk politik och fallande kronkurs påverkar knappt reslusten alls, säger Karin Starkman Ahlstedt, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket Privatresor.

Den fallande kronkursen verkar inte heller påverka svenskarnas val av resmål i någon större utsträckning. Ett tecken på detta är att euroländer som Spanien och Grekland fortfarande bokas på för fullt i sommar.

Spanien och Grekland är de mest populära resmålen i sommar, trots att kronan tappat mot euron. De har till och med ökat avståndet till Turkiet, som använder turkiska lira och som både är prisvärt och populärt, säger Karin Starkman Ahlstedt.

Inte heller har svenskarna tappat lusten att åka till USA på grund av att dollarn stärkts mot kronan. Tvärtom har bokingar av sommarresor till USA ökat starkt under hela våren, bland annat tack vare billigare biljetter på grund av stor konkurrens mellan flygbolagen.

Många tycker fortfarande att de får mycket upplevelse för pengarna när de åker till USA och att det fortfarande är billigt att shoppa där. Att de starka bokningsökningarna har mattats av något på sistone beror snarare på att USA är ett resmål man bokar långt i förväg än att dollarn påverkar i någon större utsträckning, säger Karin Starkman Ahlstedt.

Det enda undantaget är London, där Ticket ser att resandet backar något i sommar. Istället ser Ticket kraftiga ökningar till prisvärda weekendstäder som Prag och Krakow, men också till Berlin, där euron används.

I fjol ökade London starkt, medan reslusten dit mattats av något i år. Resandet till storstäder går i vågor och många som valde i London i fjol, kanske väljer en annan stad i sommar. Det som talar för att valutakursen ändå kan spelar in är att London är en stad man förknippar starkt med shopping, men staden är fortfarande i topp tre bland de mest populära storstäderna i sommar, säger Karin Starkman Ahlstedt.

Tickets Novus-undersökning

Hur många semesterresor kommer du göra under 2015 jämfört med 2014?

Fler 29 procent

Lika många 60 procent

Färre 11 procent

Av vilken anledning kommer du göra fler eller färre utlandsresor i sommar?

Min familjesituation 26 procent

Förändrad reslust 21 procent

Arbetssituationen 16 procent

Ändrade inkomstförhållanden 12 procent

Min egen hälsa 11 procent

Familjens hälsa 4 procent

Fått pengar (arv, lottovinst etc) 2 procent

Världsläget (t ex krig, ekonomi och 2 procent terrorhot)

Politiska läget i Sverige 1 procent

Valutan (kronkursen) 1 procent

Diskussioner om nya regler för 1 procent bolån (kan bli dyrare)

Ränteläget 0 procent

Sjukdomar i världen (t ex Ebola) 0 procent

Miljödebatten 0 procent

Annat 12 procent

29 procent av svenskarna planerar att resa mer i sommar på grund av:

Min familjesituation 27 procent

Förändrad reslust 24 procent

Min arbetssituation 13 procent

Ändrad inkomst 11 procent

Egen hälsa 10 procent

Familjens hälsa 3 procent

Fått pengar (arv, lotto) 3 procent

Världsläget 1 procent

Politiska läget i Sverige 1 procent

Valutan 0 procent

11 procent kommer göra färre resor i sommar på grund av:

Min arbetssituation 24 procent

Min familjesituation 22 procent

Min egen hälsa 12 procent

Reslust 11 procent

Resa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login