Remediation – Annika Thörn Legzdins på Black Door Gallery

Av den 15 januari, 2019

Annika Thörn Legzdins har under många år arbetat i naturen och närmat sig den med en direkt och dokumentär metod men med ett tillspetsat seende som genom seriellt upprepande förstärker dolda, imaginära mönster som påminner oss om tid och förgänglighet.

I flera av hennes projekt har hon ifrågasatt den gräns som vi människor drar mellan vild och domesticerad natur och visat att vår bild av det vilda i själva verket också är en kulturell konstruktion.

I projektet Remediation som är hennes utställningsförslag, utgår hon från ett postindustriellt landskap, närmare bestämt i Detroit, där platser förorenats övergivits och förfallit. En del av platserna ingår nu i ett pilotprojekt som går ut på att rena den förorenade marken från gifter genom att plantera vissa typer av träd, däribland Salix Alba, vitpil.

Annika Thörn Legzdins har utgått från landskapsfotografiet och arbetat med platserna både ur ett historiskt perspektiv men även intresserat sig för platsernas framtid. Metoden har varit dokumentär och hon har arbetat både intuitivt och systematiskt.

I hennes praktik använder hon fotografi som en metod för tvärvetenskapliga undersökningar och verkar i en tradition där fotografiet kan användas för att öka medvetenheten hos allmänheten och stödja beslutsfattare, forskare och aktivister men som också väcker medvetenhet om, och engagemang för den ”läkningsaktivism” som idag drivs av frivilligorganisationer och institutioner på olika håll i världen.

Utställningen Remediation av Annika Thörn Legzdins har vernissage lördag 19 januari 2019.

» Mer info här «

Kultur | Remediation – Annika Thörn Legzdins
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login