Prylar | Svenskar vill att möbler ska återanvändas

Av den 21 juli, 2016

Hela 85 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att möbler kommer till återanvändning i stället för att de slängs. Samtidigt uppger 38 procent att de slängt den senaste möbel de gjort sig av med, i stället för att sälja den eller ge bort den. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av auktionshuset Bukowskis.

Att så många människor slänger sina möbler trots att de tycker att återanvändning är viktigt tror jag beror på att det upplevs som krångligt att sälja eller skänka bort föremålen. Här har vi som auktionshus en viktig roll att underlätta för återbruk, säger David Brolin, värderare på Bukowskis.

En ny Sifoundersökning, beställd av Bukowskis, visar att 85 procent av svenskarna tycker att det är mycket eller ganska viktigt att möbler och heminredningsprylar kommer till återanvändning i stället för att de slängs. Endast 13 procent anser att det inte är särskilt viktigt eller inte viktigt alls.

Samtidigt visar undersökningen att 38 procent valde soptippen senaste gången de gjorde sig av med en möbel eller heminredningspryl. 10 procent uppger att de sålde föremålet och 41 procent att de gav bort det.

Det finns i dag många olika sätt att sälja begagnade saker. På Bukowskis säljs lite dyrare, unika och historiska föremål, men om folk själva inte vet om värdet kan de gå miste om en smart försäljning. Många vågar inte heller närma sig oss, men vi värderar det mesta. Inte sällan blir det bingo för säljaren som kanske annars tänkt slänga, säger David Brolin.

Sifoundersökningen visar också att kvinnor både värdesätter återbruk och i praktiken ser till att möbler kommer till återanvändning i högre utsträckning än män. Fler kvinnor (94 procent) än män (77 procent) tycker att det är viktigt att möbler kommer till återanvändning. Färre kvinnor (27 procent) än män (49 procent) slängde den senaste möbel de gjorde sig av med.

Fakta om Sifoundersökningen:
Sifoundersökningen genomfördes via onlineintervjuer med 1 000 personer den 8–16 juni 2016.

På frågan ”Vad gjorde du med den senaste möbel eller heminredningspryl (exempelvis en kruka, lampa, ljusstake, osv) som du gjorde dig av med?”
Svarade 38 procent ”Jag slängde den”
10 procent ”Jag sålde den”
16 procent ”Jag gav bort den till en familjemedlem/kollega/vän/bekant”
25 procent ”Jag skänkte den till välgörande ändamål”
5 procent ”Annat alternativ än ovanstående”
och 6 procent ”Tveksam, vet ej”.

På frågan ”Hur viktigt eller oviktigt tycker du det är att gamla möbler eller heminredningsprylar kommer till återanvändning i stället för att de slängs?”
Svarade 38 procent ”mycket viktigt”
47 procent ”Ganska viktigt”
11 procent ”Inte särskilt viktigt”
2 procent ”Inte alls viktigt”
och 2 procent ”Tveksam, vet ej”.

Prylar
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login