Processgrupp (Terapi i grupp) – löpande intag

Av den 29 maj, 2020

Processgruppen är till för människor som upplever ett behov av att komma vidare i sina liv.

Om du till tycker att du ”sitter fast”, inte kommer vidare i relationer eller att rädslor eller någon annan känsla hindrar dig från att leva ditt liv som du vill, är detta en väg att gå.

Att börja gå i en processgrupp kan vara en bra hjälp framåt om du till exempel behöver sörja något. Eller om du har svårt att acceptera något, som en specifik händelse, en relation, eller något annat som fortsätter ”spöka” i nuet.

Vi vet att vi som människor på ett plan – nästan automatiskt – dras till eller attraheras av det vi känner igen. Dragningskraften eller attraktionen finns där, oavsett om det medför negativa konsekvenser eller ej. Eftersom vi ofta väljer det vi känner igen, upprepar vi därför både positiva och negativa beteenden. Med hjälp av processgruppen kan du få hjälp att arbeta med dessa beteenden och de känslor som är kopplade till detta. Du lär då känna dig själv på ett djupare plan så du kan ställa dig känslomässigt fri i relation till din bakgrund.

Det gör att du slipper leva i loopen av upprepning.

Vi jobbar t.ex med övergivenhet, skilsmässa, övergrepp, kriser av olika slag, ”vuxen-barnproblematik”; olika typer av trauma – men vi utgår så klart alltid från det enskilda behovet.

Det är oerhört viktigt att du kan känna sig trygg och kan sätta dina egna gränser. Detta gör du för din egen skull!

Vi träffas i grupp för att få kunskap och stöd, dela vår historia och uttrycka det som behövs för att bearbeta sorgen, förlusten, traumat eller vad det är som hindrar dig att leva livet fullt ut.

Det som du säger och det som du hör stannar i gruppen.

Gruppterapi kan vara oerhört givande för många individer. Ibland kan annan typ av terapi vara att föredra och då kommer vi att föreslå detta. Vi utgår alltid från den enskilda individens behov, och erbjuder även enskild terapi.

Processgrupp (Terapi i grupp) – löpande intag startar Måndag 1 Juni 2020 hos Kotten & Co i Lindesberg.

» Mer information här «

Hälsa | Processgrupp (Terapi i grupp) – löpande intag
Örebroguiden

Källa Kotten & Co

You must be logged in to post a comment Login