Presentation av konstverket Lost Memory vid Lillåstrand i Örebro

Av den 9 maj, 2019

Lost Memory är ett tillfälligt konstverk som New York-baserade konstnären Sook Jin Jo skapat tillsammans med deltagare i dagliga verksamheterna Tygtrasan och Konsthörnan.

Sook Jin Jo (USA) är en av tre konstnärer som haft Örebro som bas under flera veckor genom det internationella Artist in Residence-programmet i Örebro län, AiR i Örebro län.

Det är ett nytt residenceprogram i länet med utgångspunkt i det offentliga rummet. Konstnärer bjuds in att verka tillsammans med institutioner, lokala aktörer och medborgare i Örebro län.

AiR i Örebro län genomförs i samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonst, och finansieras av Iaspis/konstnärsnämnden, Region Örebro län och Örebro kommun.

Tillsammans med 20 deltagare och 5 lärare från Örebro kommuns dagliga verksamhet Tygtrasan och Konsthörnan har Sook Jin Jo skapat ett verk av bland annat plastpåsar, plastband från 1960‑talet, upphittade saker, syntettyg, hönsnät och metall med mera. Örebro konstskola har även varit till stor hjälp och stöd i verkställandet av konstverket.

Konstverket Lost Memory presenteras Fredag 10 Maj 2019 vid Lillåstrand kl. 10.30, Norra Lillåstrand, i närheten av busshållplatsen ”Bromsplan” på Storgatan i Örebro, vid bäcken nära korsningen Ålundagatan/Rynningegatan

Kultur | Presentation av konstverket Lost Memory
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login