Premiär i Lindesberg för REKO Bergslagen

Av den 12 maj, 2020

På onsdag 13 maj är det premiär i Lindesberg för REKO-ring Bergslagen – en ny form av direkthandel av livsmedel mellan producent och konsument med Facebook som verktyg. Gruppen startades i slutet av april och har redan över 1.000 medlemmar. Första utlämning av beställda varor sker 13 maj kl 18:00-18:30 på parkeringen vid Lidl i Lindesberg.

”Nu startar vi REKO-ring Bergslagen – se till att gå med och visa att Bergslagen vill ha lokalt producerad, schysst mat”, skriver Björn Johansson (En får tacka – fårglass från Bergslagen) som är en av initiativtagarna och administratörerna på Facebook-sidan REKO Bergslagen.

Bland övriga producenter i REKO Bergslagen finns bland annat Brygghuset Torphyttan, Tre Sjöars Kök & Mejeri, Sundhetsbolaget, Fåsjöhyttans Grönt & Saker, Tjurskallen, Berga gård, Kallernäs Getgård, Harparboda Gård, Lindesbergs Musteri och Furuhills Biodling – och allt fler tillkommer efter hand.

Producenter i REKO Bergslagen har en egen sluten Facebook-grupp – ”Producentgrupp REKO-ring Bergslagen” för ”bakom kulissen” diskussioner kring att utveckla REKO-ring Bergslagen i rätt riktning och för att hjälpa varandra med diverse frågor man kan ha som säljare.

Så här fungerar en REKO-ring:
För att få vara med och köpa eller sälja livsmedel måste du vara med i Facebook-gruppen REKO Bergslagen – medlemskap ordnas genom att begära inträde i gruppen.

På Facebook-sidan annonseras kommande utlämning som ett evenemang – för REKO Bergslagen varannan onsdag kl 18:00 med premiär i Lindesberg 13 maj.

Producenterna lägger ut vad de erbjuder vid det kommande tillfället och under varje producents erbjudande gör kunden sin förhandsbeställning senast dagen före utlämning. Betalning sker i också i förväg – exempelvis via Swish.

Tack vare förhandsbeställningen blir det inget spill (matsvinn) för producenterna.

Några regler gäller:

  • Producenten får bara sälja sina egen produktion, dvs inga mellanhänder/grossister;
  • Endast livsmedel eller plantor/blommor får säljas;
  • Huvudråvaran måste vara från Sverige;
  • Producenten bör vara ett företag och ansvarar själv för att gällande lagar följs;

Vid utlämning ställer säljare upp sina bilar på parkeringen vid Lidl i Lindesberg som vetter mot St1-macken. Förslagsvis med en skylt som gör det lätt för konsumenter att hitta rätt säljare.

Konsument söker upp respektive säljare och får sin förbeställda vara. Håll tillbörligt avstånd till varandra och iaktta allmän försiktighet för att minska risk för smittspridning.

När man fått sin vara åker man hem och njuter av en lokal, schysst producerad mat/gobit! 

REKO – en folkrörelse som växer av egen kraft
REKO är en folkrörelse som växer av egen kraft. Den första REKO-ringen i Sverige bildades i Grästorp hösten 2016. Sedan dess har antalet REKO-ringar i Sverige ökat snabbt. I april 2020 fanns det ca 175 REKO-ringar med drygt 500.000 medlemmar. Idén kommer från finska Österbotten där modellen med REKO-ringar startade 2013.

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat – helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument.

REKO är lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. REKO är en förkortning av rejäl konsumtion – men REKO betyder också schysst, trevligt och rättvist. I REKO-ringen skapas relationer mellan de som föder upp och odlar vår mat och de som sen tillagar och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blandas med tips och recept på säsongens råvaror.

Hushållningssällskapet har fått i uppdrag av Jordbruksverket att underlätta och främja etableringen av nya REKO-ringar. Målet är att det ska finnas Reko-ringar i hela Sverige.

Mat | Premiär i Lindesberg för REKO Bergslagen
Örebroguiden

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login